به نقل از آکاایران:  مهر وسیله ای است با انتقال جوهر یا برجسته کردن کاغذ بر روی آن اثر می گذارد با این هدف که بتوان هویت یک سند را مشخص کرد. اما در هر دوره دستگاه ها و ابزارهای ساخت اینچنین مهرها یا برجسته کاری ها برای مُهر متفاوت است. اساساً بودن این نوع قالب ها و ابزارها همچون تصویری در آینه هستند. با ما همراه شوید تا تصاویری از انواع استامپ ها را مشاهده کنید.

استامپ

استامپ,استامپ و مهر,خرید استامپ

تصاویر استامپ

استامپ,استامپ و مهر,خرید استامپ

تصاویر استامپ

استامپ,استامپ و مهر,خرید استامپ

خرید استامپ

استامپ,استامپ و مهر,خرید استامپ

استامپ

استامپ,استامپ و مهر,خرید استامپ

استامپ چیست

استامپ,استامپ و مهر,خرید استامپ

انواع استامپ

استامپ,استامپ و مهر,خرید استامپ

تصاویر استامپ

استامپ,استامپ و مهر,خرید استامپ

استامپ چیست

استامپ,استامپ و مهر,خرید استامپ

استامپ چیست

استامپ,استامپ و مهر,خرید استامپ

انواع استامپ

استامپ,استامپ و مهر,خرید استامپ

استامپ

استامپ,استامپ و مهر,خرید استامپ

خرید استامپ

استامپ,استامپ و مهر,خرید استامپ

تصاویر استامپ

استامپ,استامپ و مهر,خرید استامپ

خرید استامپ

استامپ,استامپ و مهر,خرید استامپ

خرید استامپ

استامپ,استامپ و مهر,خرید استامپ

خرید استامپ

گردآوری: بخش تعلیم و تربیت آکاایران