به نقل از آکاایران: خط کش نام وسیله ای که به وسیله آن می توان خطوط را رسم کرد یا آنها را به وسیه مقیاس مندرج در خط کش اندازه گیری کرد. خط کشها از جنس های مختلفی مانند پلاستیک، چوب و یا فولاد ساخته می شوند. با ما همراه شوید تا تصاویری از انواع خط کش را مشاهده کنید.

خط کش

خط کش,خرید خط کش,انواع خط کش

خط کش

خط کش,خرید خط کش,انواع خط کش

انواع خط کش

خط کش,خرید خط کش,انواع خط کش

خط کش مهندسی

خط کش,خرید خط کش,انواع خط کش

خرید خط کش

خط کش,خرید خط کش,انواع خط کش

خط کش

خط کش,خرید خط کش,انواع خط کش

خط کش مهندسی

خط کش,خرید خط کش,انواع خط کش

انواع مدل های خط کش

خط کش,خرید خط کش,انواع خط کش

خط کش مهندسی

خط کش,خرید خط کش,انواع خط کش

انواع مدل های خط کش

خط کش,خرید خط کش,انواع خط کش

انواع مدل های خط کش

خط کش,خرید خط کش,انواع خط کش

مدل های خط کش

خط کش,خرید خط کش,انواع خط کش

مدل های خط کش

خط کش,خرید خط کش,انواع خط کش

مدل های خط کش

خط کش,خرید خط کش,انواع خط کش

خط کش مهندسی

خط کش,خرید خط کش,انواع خط کش

خرید خط کش

گردآوری: بخش تعلیم و تربیت آکاایران