به نقل از آکاایران: با آغاز سال تحصیلی، بازار خرید لوازم التحریر هم داغ می شود. ملاک پدر و مادرها برای انتخاب وسایلی که باید توی کیف و کوله مدرسه قرار بگیرد به طور معمول به قیمت و دوام و رنگ و لعاب وسایل مربوط می شود. اما لازم است هنگام خرید لوازم التحریر به سلامت و ایمنی دانش آموزان هم توجه کرد. با ما همراه شوید تا با مدادهای طراحی بیشتر آشنا شوید.

مداد طراحی

آکاایران: مداد های طراحی به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند:
1- مداد های نرم و پر رنگ - B
2- مداد های معمولی - HB
3- مداد های خشک و کم رنگ - H

1- مداد های با نوک نرم و پر رنگ تر:
این نوع مدادها دارای نوکی پهن تر نسبت به سایر مداد ها هستند، نوک آن ها کاملا مشکی و پر رنگ می باشد. وقتی با این نوع مداد ها طراحی می کنید متوجه نرمی نوک آن خواهید شد.
مشخصه اصلی این مدادها حرف B است، که روی بدنه مداد درج شده است و با شماره های مختلف درجه بندی می شوند.

2- مداد های با نوک معمولی:
این نوع مداد ها را همه جا می توان پیدا کرد، اگر به نوشته روی اکثر مداد ها توجه کرده باشید حرف HB را حتما روی مداد دیده اید.
این مداد زبری متوسط دارد و در بیشتر طراحی ها کاربرد خواهد داشت.

3- مداد های با نوک خشک و کمرنگ تر:
دسته سوم مدادها دارای نوکی نازک تر نسبت به سایر مداد ها هستند، نوک آن ها نسبتاً کمرنگ می نویسد. وقتی با این نوع مداد ها طراحی می کنید متوجه زبری و خشکی نوک آن خواهید شد.
مشخصه اصلی این مدادها حرف H است، که روی بدنه مداد درج شده است و مانند مداد های B با شماره های مختلف درجه بندی می شوند.

شماره های مدادها از زبری به نرمی به ترتیب زیر می باشد:
6B, 5B, 4B, 3B, 2B, 1B, HB, 1H, 2H, 3H, 4H...

سعی کنید در طراحی های خود همیشه مداد مناسب را انتخاب کنید تا طراحی های شما حرفه ای و زیبا تر شوند.

گردآوری: بخش تعلیم و تربیت آکاایران