به نقل از آکاایران: پالت نقاشی سطحی تخت و محکم است که نقاشان از آن برای چیدمان رنگ های خود و ترکیب آن ها پیش از قرار دادن روی بوم نقاشی استفاده می کنند. گاهی نیز واژه پالت برای اشاره به طیف رنگ های به کار رفته توسط نقاش در یک اثر نقاشی به کار می رود. پالت نقاشی معمولا از چوب، پلاستیک، سرامیک و دیگر مواد سخت و نفوذ ناپذیر ساخته شده و شکل و اندازه های آن متفاوت است. رایج ترین شکل پالت نقاشی، به صورت یک تخته نازک چوبی طراحی شده است که به راحتی در دست هنرمند قرار می گیرد. با ما همراه شوید و تصاویری از انواع پالت های نقاشی را مشاهده کنید.

خرید پالت نقاشی

پالت رنگ,انواع پالت رنگ,پالت رنگی

انواع پالت نقاشی

پالت رنگ,انواع پالت رنگ,پالت رنگی

پالت رنگ

پالت رنگ,انواع پالت رنگ,پالت رنگی

پالت نقاشی

پالت رنگ,انواع پالت رنگ,پالت رنگی

انواع پالت نقاشی

پالت رنگ,انواع پالت رنگ,پالت رنگی

پالت نقاشی

پالت رنگ,انواع پالت رنگ,پالت رنگی

انواع پالت نقاشی

پالت رنگ,انواع پالت رنگ,پالت رنگی

خرید پالت نقاشی

پالت رنگ,انواع پالت رنگ,پالت رنگی

خرید پالت نقاشی

پالت رنگ,انواع پالت رنگ,پالت رنگی

خرید پالت نقاشی

پالت رنگ,انواع پالت رنگ,پالت رنگی

خرید پالت نقاشی

پالت رنگ,انواع پالت رنگ,پالت رنگی

پالت رنگ

پالت رنگ,انواع پالت رنگ,پالت رنگی

انواع پالت نقاشی

پالت رنگ,انواع پالت رنگ,پالت رنگی

پالت رنگ

پالت رنگ,انواع پالت رنگ,پالت رنگی

پالت نقاشی

پالت رنگ,انواع پالت رنگ,پالت رنگی

پالت نقاشی

گردآوری: بخش تعلیم و تربیت آکاایران