به نقل از آکاایران: پاک کن نام عام مواد جامدی است که در تماس و مالش، اثر مداد روی کاغذ یا زمینه دیگر را پاک می کنند. این وسیله جزو دسته لوازم التحریر حساب می شود. جنس پاک کن معمولااز پلاستیک و یا رزیناز مشتقات نفتی است. پاک کن در رنگهای متفاوتی ساخته می شود. با ما همراه شوید تا تصاویری از انواع پاک کن و غلط گیر مشاهده کنید.

خرید پاک کن

پاک کن و غلط گیر,پاک کن,غلط گیر

پاک کن و غلط گیر

پاک کن و غلط گیر,پاک کن,غلط گیر

غلط گیر

پاک کن و غلط گیر,پاک کن,غلط گیر

پاک کن

پاک کن و غلط گیر,پاک کن,غلط گیر

خرید غلط گیر

پاک کن و غلط گیر,پاک کن,غلط گیر

غلط گیر

پاک کن و غلط گیر,پاک کن,غلط گیر

خرید پاک کن

پاک کن و غلط گیر,پاک کن,غلط گیر

انواع پاک کن و غلط گیر

پاک کن و غلط گیر,پاک کن,غلط گیر

خرید غلط گیر

پاک کن و غلط گیر,پاک کن,غلط گیر

خرید پاک کن

پاک کن و غلط گیر,پاک کن,غلط گیر

انواع پاک کن و غلط گیر

پاک کن و غلط گیر,پاک کن,غلط گیر

پاک کن

پاک کن و غلط گیر,پاک کن,غلط گیر

خرید غلط گیر

پاک کن و غلط گیر,پاک کن,غلط گیر

پاک کن و غلط گیر

پاک کن و غلط گیر,پاک کن,غلط گیر

پاک کن

گرداوری: بخش تعلیم و تربیت آکاایران