به نقل از آکاایران: کاتر وسیله ای است با تیغ تیزی که معمولاً برای بریدن اجسامی از جنس کاغذ، پلاستیک، موکت و... استفاده می شود. به دلیل تیزیِ فوق العاده زیاد این وسیله، از آن به عنوان سلاح سرد نیز استفاده می شود. با ما همراه شوید تا تصاویری از انواع کاترها را مشاهده کنید.

انواع کاتر

کاتر,خرید کاتر,انواع کاتر

کاتر

کاتر,خرید کاتر,انواع کاتر

کاتر

کاتر,خرید کاتر,انواع کاتر

کاتر چیست

کاتر,خرید کاتر,انواع کاتر

استفاده از کاتر

کاتر,خرید کاتر,انواع کاتر

استفاده از کاتر

کاتر,خرید کاتر,انواع کاتر

کاتر

کاتر,خرید کاتر,انواع کاتر

انواع کاتر

کاتر,خرید کاتر,انواع کاتر

کاتر چیست

کاتر,خرید کاتر,انواع کاتر

استفاده از کاتر

کاتر,خرید کاتر,انواع کاتر

کاتر

کاتر,خرید کاتر,انواع کاتر

خرید کاتر

کاتر,خرید کاتر,انواع کاتر

کاتر

کاتر,خرید کاتر,انواع کاتر

تیغ موکت بری

کاتر,خرید کاتر,انواع کاتر

کاتر چیست

کاتر,خرید کاتر,انواع کاتر

انواع کاتر

کاتر,خرید کاتر,انواع کاتر

استفاده از کاتر

کاتر,خرید کاتر,انواع کاتر

انواع کاتر

گرداوری: بخش تعلیم و تربیت آکاایران