به نقل از آکاایران: فیلم های هیجانی یا دلهره آور ژانری در ادبیات، فیلم و تلویزیون است که در آن از تعلیق، کشش و هیجان به عنوان عناصر اصلی استفاده شده است. این ژانر در زیررده ژانرهای رازآلود و جنایی محسوب می شود و شباهت نزدیکی نیز با ژانر ترسناک دارد. پس از ترور جان اف کندی فیلم های تریلر سیاسی بسیار محبوب شدند. درخشان ترین نمونه های این فیلم ها ساخته های آلفرد هیچکاک بوده است.

ژانر هیجانی

فیلم هیجانی,فیلم هیجانی 2015,فیلم هیجانی دانلود

فیلم مهیج

فیلم هیجانی,فیلم هیجانی 2015,فیلم هیجانی دانلود

فیلم مهیج

فیلم هیجانی,فیلم هیجانی 2015,فیلم هیجانی دانلود

ژانر هیجانی

فیلم هیجانی,فیلم هیجانی 2015,فیلم هیجانی دانلود

ژانر هیجانی

فیلم هیجانی,فیلم هیجانی 2015,فیلم هیجانی دانلود

فیلم هیجانی,فیلم هیجانی 2015,فیلم هیجانی دانلود

ژانر هیجانی

فیلم هیجانی,فیلم هیجانی 2015,فیلم هیجانی دانلود

فیلم هیجانی

فیلم هیجانی,فیلم هیجانی 2015,فیلم هیجانی دانلود

فیلم هیجانی,فیلم هیجانی 2015,فیلم هیجانی دانلود

فیلم های مهیج

فیلم هیجانی,فیلم هیجانی 2015,فیلم هیجانی دانلود

فیلم مهیج

فیلم هیجانی,فیلم هیجانی 2015,فیلم هیجانی دانلود

فیلم مهیج

فیلم هیجانی,فیلم هیجانی 2015,فیلم هیجانی دانلود

فیلم های مهیج

فیلم هیجانی,فیلم هیجانی 2015,فیلم هیجانی دانلود

فیلم هیجانی,فیلم هیجانی 2015,فیلم هیجانی دانلود

ژانر هیجانی

گردآوری: بخش رسانه و ارتباطات آکاایران