به نقل از آکاایران: درام نام ژانری در سینماست که در آن کاراکترهای فیلم در چارچوبی واقعی با مشکلات احساسی روبرو می شوند. در این مقاله مطالبی درمورد ژانر درام برای شما قرار داده ایم. با ما همراه شوید و این مقاله را مطالعه کنید.

فیلم درام

آکاایران: در تعریف فراگیر در ادیبات نمایشی؛ به هر اثر نمایشی درام می گوئیم. از این منظر درام می تواند گستردگی فراوانی داشته باشد. و به زیرمجموعه هایی نظیر درام کمدی، ملودرام و درام تراژیک طبقه بندی شود. جدای از این در سینما؛ به جز برخی ژانر های خاص ، به تمامی آثار ساخته شده می توان نام درام نهاد. البته مرزبندی خاصی بین درام و ملودرام و زیرمجموعه های آنها باید درنظر گرفت. در معنای نزدیکتر باید بگوئیم فیلمی در سینما درام نامیده می شود که از انگاره کشمکش و تفاوت و تعارض سود بجوید.

.شاید یکی از پرکاربردترین عناوین در موقع گفتگو از هنرهای نمایش درام باشد. عنوانی که به رغم تکرار، معنای واقعی آن برای بسیاری از افراد گنگ و ناآشناست. این عنوان در دو معنا به کار می رود؛ در معنای عام و فراگیر به هر نمایشی درام گفته می شود که خود می تواند به زیر مجموعه های تراژدی، کمدی و ملو درام تقسیم شود؛ اما درام در معنای خاص تنها به یکی از انواع نمایش گفته می شود که مرزی نزدیک به ملو درام قرار می گیرد. همان طور که می دانید نمایش باید از عنصر کشمکش برخوردار باشد تا بتواند تماشاگر را جذب کند؛ بنابراین کشمکش، تضاد و تعارض بین افکار، امیال، عواطف و اراده در هر دو معنای گفته شده اصلی ترین عنصر درام به شمار می آید. اهمیت این خاصیت تا اندازه ای است که گاه در تعریف درام تنها به این بسنده می شود که آن را مساوی هر روایت پر کشش تلقی می کنند. ژان کوکتور، نویسنده کارگردان، نقاش و مجسمه ساز فرانسوی می گوید: درام را به گونه ای ظریف و هوشمندانه تعریف کرده اند؛ اما به گمان من کمتر به مقصود رسیده اند. 

چرا که همین تعارضات است که داستانک ها و در نهایت داستان اصلی را قالب بندی می کند. و همین قالب هااست که باعث می شود تماشاگر جذب فیلم گردد. از این رو در یک جمله باید گفت در سینما اصلی ترین عنصر درام کشمکش ها؛ تعارضات، تفاوت ها، درگیری های منبعث از این رفتارها و آرزوها است. با این تعریف می شود در سینما درام را در زیرمجموعه های خاصی قرار داد. درام اجتماعی و درام عاطفی و حتی دارم جنایی و دارم تراژیک در این زیرمجموعه ها قرار می گیرند.

از منظر دیگر در سینما منظور از روایت تصویری رسیدن به هدف خاصی است.ژان کوکتو کارگردان شهیر فرانسوی در این باره نظر جالبی دارد. او اظهار می دارد: درام را به گونه ای ظریف و هوشمندانه تعریف کرده اند؛ اما به گمان من کمتر به مقصود رسیده اند. درام عمل است (ریشه درام در زبان یونانی به معنای عمل می باشد)؛ عملی معطوف به هدف و این هدف چیزی جز افشاگری نیست.در مورد تفاوت بین درام و ملو درام، به گفته آرتور میلر  عنصر تضاد و کشمکش می تواند بین اشخاص داستان باشد که در این حالت اوج آن در خشونت جسمی نشان داده می شود و یک ملو درام شکل می گیرد.

درام عمل است (ریشه درام در زبان یونانی به معنای عمل می باشد)؛ عملی معطوف به هدف و این هدف چیزی جز افشاگری نیست. وی تاکید می کند: عمل درام نویس داوری نیست؛ بلکه شهادت دادن است و آن چه را که از زشتی ها و پلیدیها شهادت می دهد به عنصری از اعتراض می آمیزد. در مورد تفاوت بین درام و ملو درام، خواننده را به گفته آرتور میلر به نقل از کتاب به نگار به کوشش علی دهباشی ارجاع می دهیم. وی معتقد است که عنصر تضاد و کشمکش می تواند بین اشخاص داستان باشد که در این حالت اوج آن در خشونت جسمی نشان داده می شود و یک ملو درام شکل می گیرد. به گفته آرتور میلر اگر در نمایش نشان داده شود که اشخاص چه کاری می کنند، ملو درام و اگر نشان داده شود که آنها چه کاری نمی کنند، درام شکل می گیرد. با توجه به توصیفات گفته شده وجود شخصیت زنده و واقعی برای شکل گیری درام حیاتی به نظر می رسد و این ویژگی مشترک درام و تراژدی می باشد. درام در ایران عمدتاً به معنای نمایش یا فیلم هیجان انگیز، پر حادثه و پر زد و خورد به کار می رود و گاه فضای یک فیلم رمانتیک غیر واقعی از آن استنباط می شود.

گردآوری: بخش رسانه و ارتباطات آکاایران