آمریکا:کنترل اینترنت را نمی‌دهیم

رئیس فرماندهی امور سایبری آمریکا اعلام کرد که وی از طرح دادن اختیار و قدرت به سازمان ملل برای کنترل اینترنت حمایت نمی کند.

هم اکنون آمریکا و شرکت های آمریکایی نقش کنترلی پررنگی بر ساختار و ترافیک اینترنت دارند.

ماه گذشته روسیه، چین، ازبکستان و تاجیکستان پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کردند که در آن درخواست ارائه مجوز به کشورها برای داشتن حق کنترل اینترنت مطرح شد. در این پیش‌نویس که 14 سپتامبر به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد، همچنین درخواست تعیین یک آئین نامه و مقررات برای امنیت اطلاعاتی مطرح شد.

در این درخواست عنوان شده است که بررسی بین‌المللی درون چارچوب سازمان ملل در مورد این مقرارت بین‌المللی با هدف دستیابی به اجماع نظر سریع درباره قوانین و مقررات بین المللی مربوط به رفتار کشورها در فضای اطلاعاتی انجام شود.

هم اکنون آمریکا و شرکت های آمریکایی نقش کنترلی پررنگی بر ساختار و ترافیک اینترنت دارند

چین از طریق بیش از 10 هزار نیروی پلیس سایبری که بر فعالیت اینترنتی کاربران نظارت دارند، اینترنت را کنترل می کند. مقامات روسیه نیز در چند سال اخیر اقداماتی را در راستای کنترل فعالیتهای اینترنتی در این کشور انجام داده‌اند. دولتهای ازبکستان و تاجیکستان نیز به دنبال کنترل فعالیتهای اینترنتی بوده‌اند.

این ژنرال آمریکایی پیشنهاد تقویت امنیت اینترنت با استفاده از "فناوری ابر" را مطرح کرد. وی خاطر نشان کرد که از دیگر تکنولوژی‌هایی که دامنه دید تهدیدهای سایبری علیه شبکه‌ها را گسترش می دهند، نیز می توان برای بهبود امور امنیت فضای سایبری استفاده کرد و همکاری‌ها میان کشورها در امور امنیت سایبری باید تقویت شود.

این ژنرال آمریکایی پیشنهاد تقویت امنیت اینترنت با استفاده از"فناوری ابر"را مطرح کرد. وی خاطر نشان کرد که از دیگر تکنولوژی‌هایی که دامنه دید تهدیدهای سایبری علیه شبکه‌ها را گسترش می دهند،نیز می توان برای بهبود امور امنیت فضای سایبری استفاده کرد و همکاری‌ها میان کشورها در امور امنیت سایبری باید تقویت شود

این مقام نظامی آمریکا تصریح کرد که سیاستگزاران امریکایی در حال بررسی این هستند که آیا شرکتهای آمریکایی باید ملزم به افشای اطلاعات مربوط به حملات سایبری باشند یا خیر. وی افزود: توسعه اینترنت توسط آمریکا منافع و آسیب پذیری‌های فراوانی به همراه داشته اشت.

بخش ارتباطات تبیان

منبع : tebyan.net