آکاایران: آیا تصویری که رسانه ها از سرمایه گذاران و کارآفرینان نشان می دهند، تصویر محترمانه ای است؟ پاسخ این سوال از نگاه عمده اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران (دوره هفتم) که در یک پژوهش دانشگاهی شرکت کرده بودند، «خیر» بود. آنها معتقدند تصویری واقعی از کارآفرینان برای عموم مردم به نمایش درنمی آید.

آکاایران: چرا کار آفرینان و ثروتمندان در ایران محبوب نیستند؟

هفته نامه تجارت فردا - ابراهیم علیزاده: آیا تصویری که رسانه ها از سرمایه گذاران و کارآفرینان نشان می دهند، تصویر محترمانه ای است؟ پاسخ این سوال از نگاه عمده اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران (دوره هفتم) که در یک پژوهش دانشگاهی شرکت کرده بودند، «خیر» بود. آنها معتقدند تصویری واقعی از کارآفرینان برای عموم مردم به نمایش درنمی آید.
14 مهر ماه سال 1388 در یکی از نشست های هیات نمایندگان اتاق ایران هم علی شمس اردکانی به عنوان یک عضو اتاق ایران با انتقاد نسبت به دیدگاه ها درباره بخش خصوصی گفته بود: «از سال 1320 تا حالا ادبیات توده ای بر اقتصاد ما حاکم است.
در برنامه های رادیو و تلویزیون هم که می بینیم همیشه می گویند سرمایه دار نه سرمایه گذار.» پس از او، محسن خلیلی، دیگر عضو اتاق بازرگانی ایران هم در همان نشست این طور گلایه کرده بود: «صد سال است که بخش خصوصی را نابود کردند و در سال هایی هم که بر سر ما زدند و به ما زالوصفت گفتند. جهان سوم برای ایجاد سد مقابل بخش خصوصی ساخته شده است. دست ما را از پشت بسته و می گویند شنا کنید.» پس از آن، فعالان بخش خصوصی باز هم در چندین نوبت دیگر از تصوراتی گلایه کردند که از نگاه آنها تلویزیون و سینما باعث به وجود آمدن آنها در اذهان عموم مردم شده است.
شاید اوج این انتقاد را می توان در یک نوشته تلگرامی رئیس اتاق بازرگانی ایران دید. ششم آبان ماه سال گذشته محسن جلال پور در کانال تلگرامی خود خواستار حضور رئیس صداوسیما در نشست اتاقی ها شده و نوشته بود: « از گذشته این گونه بوده که در سریال ها، همه آدم های بد، کارخانه دار هستند یا دفتر تجاری دارند یا ساخت وساز می کنند. جالب است که وسط همین سریال ها آگهی فروش محصول پخش می شود و سوال این است که این محصول را چه کسی تولید کرده است؟» مدتی بعد جلال پور از دیدار خود با رئیس سازمان صداوسیما خبر داد و اعلام کرد قرار است وی در جمع نماینده های بخش خصوصی کشور درچرا ادبیات و سینمای ایران با کارآفرین و ثروتمند بیگانه است؟
آیا تصویری که رسانه ها از سرمایه گذاران و کارآفرینان نشان می دهند، تصویر محترمانه ای است؟ پاسخ این سوال از نگاه عمده اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران (دوره هفتم) که در یک پژوهش دانشگاهی شرکت کرده بودند، «خیر» بود. آنها معتقدند تصویری واقعی از کارآفرینان برای عموم مردم به نمایش درنمی آید. 14 مهر ماه سال 1388 در یکی از نشست های هیات نمایندگان اتاق ایران هم علی شمس اردکانی به عنوان یک عضو اتاق ایران با انتقاد نسبت به دیدگاه ها درباره بخش خصوصی گفته بود: «از سال 1320 تا حالا ادبیات توده ای بر اقتصاد ما حاکم است.
در برنامه های رادیو و تلویزیون هم که می بینیم همیشه می گویند سرمایه دار نه سرمایه گذار.» پس از او، محسن خلیلی، دیگر عضو اتاق بازرگانی ایران هم در همان نشست این طور گلایه کرده بود: «صد سال است که بخش خصوصی را نابود کردند و در سال هایی هم که بر سر ما زدند و به ما زالوصفت گفتند. جهان سوم برای ایجاد سد مقابل بخش خصوصی ساخته شده است. دست ما را از پشت بسته و می گویند شنا کنید.» پس از آن، فعالان بخش خصوصی باز هم در چندین نوبت دیگر از تصوراتی گلایه کردند که از نگاه آنها تلویزیون و سینما باعث به وجود آمدن آنها در اذهان عموم مردم شده است. شاید اوج این انتقاد را می توان در یک نوشته تلگرامی رئیس اتاق بازرگانی ایران دید.
ششم آبان ماه سال گذشته محسن جلال پور در کانال تلگرامی خود خواستار حضور رئیس صداوسیما در نشست اتاقی ها شده و نوشته بود: « از گذشته این گونه بوده که در سریال ها، همه آدم های بد، کارخانه دار هستند یا دفتر تجاری دارند یا ساخت وساز می کنند. جالب است که وسط همین سریال ها آگهی فروش محصول پخش می شود و سوال این است که این محصول را چه کسی تولید کرده است؟» مدتی بعد جلال پور از دیدار خود با رئیس سازمان صداوسیما خبر داد و اعلام کرد قرار است وی در جمع نماینده های بخش خصوصی کشور در اتاق بازرگانی ایران حاضر شود. هرچند این وعده هرگز محقق نشد اما در برخی از استان ها فعالان بخش خصوصی جلساتی را با نماینده های صداوسیمای استان خود برگزار کردند.
 25 بهمن ماه سال گذشته جلسه مشترک هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق ارومیه با مدیرکل و شورای معاونان صداوسیمای مرکز آذربایجان غربی در محل اتاق ارومیه برگزار شد. در این جلسه علی دیلمقانیان، نایب رئیس اول اتاق ارومیه گفت: انتظار اتاق از رسانه های استانی به ویژه صداوسیما این است که اطلاع رسانی هایی از فضای کسب و کار و تولیدکننده ها و فعالان اقتصادی داشته باشد، در حالی که در فرهنگ اطلاع رسانی، سیمای منفی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دیده می شود. اما این انتقاد تنها به تلویزیون محدود نمی شود.
حتی در سینمای ایران نیز فیلم هایی وجود داشته که نماینده های بخش خصوصی صدمات آنها را نمی توانند از یاد ببرند. 22 اسفند ماه سال 1388 آن زمان که محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران بود، در گفت وگو با روزنامه پول چنین اظهار کرده بود: «گنج قارون جزو اولین فیلم هایی بود که زمینه نگاه منفی به ثروت را ایجاد کرد.» به نظر می رسد در بخش ادبیات هم چندان وضعیت متفاوت نباشد؛ اوضاعی که در مجموع نشان می دهد هنوز چندان کارآفرینان ایرانی در ادبیات، سینما و رسانه های دیگر جایگاه محترمانه و البته از نگاه خیلی واقعی پیدا نکرده اند.
اما آیا در این چرخه تنها این رسانه ها مقصر بوده اند؟ آیا دسترسی به اسنادی از زندگی گذشته کارآفرینان به راحتی میسر بوده و افراد نتوانسته اند از آن بهره برداری کنند؟ و در ادامه چگونه می توان این آشتی را میان دوربین ها و کارآفرینان برقرار کرد؟  اتاق بازرگانی ایران حاضر شود. هرچند این وعده هرگز محقق نشد اما در برخی از استان ها فعالان بخش خصوصی جلساتی را با نماینده های صداوسیمای استان خود برگزار کردند.
 25 بهمن ماه سال گذشته جلسه مشترک هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق ارومیه با مدیرکل و شورای معاونان صداوسیمای مرکز آذربایجان غربی در محل اتاق ارومیه برگزار شد. در این جلسه علی دیلمقانیان، نایب رئیس اول اتاق ارومیه گفت: انتظار اتاق از رسانه های استانی به ویژه صداوسیما این است که اطلاع رسانی هایی از فضای کسب و کار و تولیدکننده ها و فعالان اقتصادی داشته باشد، در حالی که در فرهنگ اطلاع رسانی، سیمای منفی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دیده می شود.
 
اما این انتقاد تنها به تلویزیون محدود نمی شود. حتی در سینمای ایران نیز فیلم هایی وجود داشته که نماینده های بخش خصوصی صدمات آنها را نمی توانند از یاد ببرند. 22 اسفند ماه سال 1388 آن زمان که محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران بود، در گفت وگو با روزنامه پول چنین اظهار کرده بود: «گنج قارون جزو اولین فیلم هایی بود که زمینه نگاه منفی به ثروت را ایجاد کرد.» به نظر می رسد در بخش ادبیات هم چندان وضعیت متفاوت نباشد؛ اوضاعی که در مجموع نشان می دهد هنوز چندان کارآفرینان ایرانی در ادبیات، سینما و رسانه های دیگر جایگاه محترمانه و البته از نگاه خیلی واقعی پیدا نکرده اند.
 اما آیا در این چرخه تنها این رسانه ها مقصر بوده اند؟ آیا دسترسی به اسنادی از زندگی گذشته کارآفرینان به راحتی میسر بوده و افراد نتوانسته اند از آن بهره برداری کنند؟ و در ادامه چگونه می توان این آشتی را میان دوربین ها و کارآفرینان برقرار کرد؟
ریشه یابی غفلت از کارآفرینان
ایمان فرجام نیا: برای بررسی اینکه چرا جامعه ایرانی با کارآفرینان ما بیگانه است، دو دلیل بنیادین و مهم وجود دارد که می توان آنها را به صورت مبسوط شرح داد. یک دلیل ساخت و بافت فرهنگ کشور ماست که در این مورد باید اذعان کرد ساخت و بافت متناسب با کارآفرینی در کشور ما موجود نیست. وقتی ما بررسی می کنیم و وضعیت ایران را با سایر کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه در دنیا تطبیق می دهیم به این نکته می رسیم که در دیگر کشورها از همان بدو دوره های آموزشی افراد، مساله خلاقیت، نوآفرینی و کارآفرینی در بین افراد از یک اهمیت و جلوه به خصوصی برخوردار است. در مقابل وقتی وضعیت ایران بررسی می شود یک سوال و پاسخ کوتاه گویای نگاه فرزندان ایران زمین به مقوله کسب و کار است. وقتی از یک دانش آموز ایرانی پرسیده می شود که در آینده چه شغلی می خواهید داشته باشید پاسخ آنها به سه عبارت ختم می شود: پزشکی، خلبانی و مهندسی.
هر سه این شغل ها به شکلی است که شاغلان در آن مناصب، در سازمان هایی باید شاغل شوند که ساخته و پرداخته دولت و دستگاه های دولتی است. ما کمتر به این مفهوم می رسیم که یک فرزند ایران زمین در پاسخ به آینده شغلی اش بگوید من می خواهم نوآفرینی و کسب و کاری را راه اندازی کنم. بنابراین یک مساله نوع نگاه و برداشتی است که مردم ما نسبت به مقوله کسب و کار و کارآفرینی دارند.
 
نفت و غفلت از کارآفرینان
موضوع دوم که منجر به این شده کارآفرینان ما کمتر مورد توجه قرار بگیرند و جامعه ایرانی با کارآفرینان ما بیگانه باشد و شاید به نوعی زمینه دلیل اول این مساله هم باشد، جنس درآمدهایی است که دولت دارد. عموم عایدی ها و حجم قابل توجه درآمدهای دولت ایران، از درآمدهای نفتی و فروش منابع استحصال می شود و به دست می آید. چنین دولتی که نفت بنیان است و با یک نگاه نفتی کشور را اداره می کند و کمتر نگاه به عوارض و مالیات ها دارد، کارآفرینان مغفول هستند. در این شیوه حکمرانی اقتصادی طبیعی است که کارآفرینان مغفول بمانند و این قشر کمتر مورد توجه قرار بگیرند.
 
اگر دولت ما یک دولت با درآمدهای مبتنی بر تکیه بر درآمدهای مالیاتی، عوارض و عواید این چنینی باشد خودش را در خدمت و اختیار کارآفرینان قرار می دهد و در این شرایط که در خدمت و اختیار کارآفرینان قرار بگیرد به یک دولت خدمتگزار به کارآفرینان تبدیل می شود و جایگاه فعالان اقتصادی هم در این شیوه حکمرانی اقتصادی، برجسته خواهد شد. چرا که آن وقت دولت می داند محل تامین درآمدهایش برای اداره کشور در راستای وظایف حکمرانی اش از محل فعالیت فعالان اقتصادی است که دولت در سیاستگذاری های خودش با رعایت قیود، حدود و ثغور مربوط به اقتصاد ملی، مساله محیط زیست و قیودی از این دست اقدام به این می کند که درآمد کارآفرینان و صاحبان کسب و کارش افزایش پیدا کند.
چون افزایش درآمدهای این قشر مورد اشاره منجر به افزایش درآمدهای دولت و منجر به گسترده شدن چتر رفاه و تامین اجتماعی از سوی دولت خواهد شد.
 
اما اقتصاد ما، از یک بنیاد نفتی طی حدود یک قرن اخیر برخوردار شده و به همین دلیل کمتر این نگاه در آن وجود داشته است. با این حال مثلاً مالزی، ویتنام و کشورهای این چنینی در حال توسعه را که ارزیابی کنیم، می بینیم کارآفرینان آنها از جایگاه ویژه ای در این کشورها برخوردار هستند. این به دلیل آن است که دولت آنها می داند روش درآمدش از محل ارزش آفرینی این کارآفرینان است. همین طور کشور کره جنوبی هم وضعیتش این چنینی است. وقتی ما این شرایط را داشته باشیم شاهد خواهیم بود که روز به روز جایگاه کسانی که کارآفرینی می کنند از ارزش بالاتری برخوردار خواهد شد.
این دو دلیل مهمی است که در کشور ما باعث شده کسانی که کسب و کاری ایجاد کردند به آن جایگاه واقعی و ارزنده خود نرسند. با این حال در مقابل شاهد این بودیم وقتی که از همین طبقه کارآفرین و نوآور از ایران به کشورهای دیگری کوچ می کنند بلافاصله دولت ها آنها را فارغ از هرگونه ملیتی به عنوان یک کارآفرین و کسی که سطح اشتغال و رفاه کشورش را بالا می برد، جذب می کنند. این دو نکته باعث شده کارآفرینان ما به جایگاه خودشان نرسند.
 
تصورات غیرواقعی از کارآفرینان
از سوی دیگر ما شاهد گلایه کارآفرینان از واقعی نبودن تصورات عمده مردم از آنها هستیم. علت چه می تواند باشد و باید برای حل این مساله چه کرد؟ در قشر کارآفرینان ما هم مانند هر قشری از اقشار اجتماعی افراد خوب و بد وجود دارد. در هر صنف یا گروه های اجتماعی که بررسی شود یکسری انسان های خوب و محترم و یک دسته هم انسان های نادرست و فرصت طلب وجود دارد. در کشور ما بنا به همان دو دلیل مورد اشاره، آن بخش فرصت طلب و افرادی که تنها به منفعت خودشان فکر می کنند برجسته تر و بارزتر شده است و شاید به همین دلیل تصور مناسبی از کارآفرینان ما موجود نیست.
 
در همین حال کارآفرینان ما با همه محدودیت ها و با وجود همه معضلاتی که پیش پای آنها وجود دارد برای اینکه اقتصاد ایران به جایگاه ملی و ارزنده خودش دست پیدا کند، باید در کنار کسب و کار اقتصادی خودشان، به اندازه وسع و توانشان به موضوع مسوولیت های اجتماعی و تهیه ساز و کاری برای حمایت از اقشار مختلف متناسب با کسب و کار خود بپردازند، تا یک جلوه و وجهه مثبت، ارزنده و سازنده ای در عرصه اجتماع از موضوع سرمایه و کسب و کار در ذهن مردم شکل بگیرد و از این طریق بتوانند برای شکل گیری دیدگاه کارآفرینان در جامعه نقش موثری دارا باشند.
مشکلات مستندسازی از زندگی کارآفرینان
در بخش دیگر این تحلیل، به موضوع مشکلات در مستندسازی از زندگی کارآفرینان اشاره خواهد شد. مشکلی که در عرصه مستندسازی از زندگی این کارآفرینان وجود دارد این است که ما اساساً در جامعه ای مشغول به زندگی هستیم که نگاه مستندسازی به فعالیت ها کمتر وجود دارد. به مردم جامعه که نگاه شود خواهیم دید کمتر کسی دنبال مستندسازی از زندگی خود است. کارآفرینان کشور ما هم یک بخشی از این اقشار اجتماعی ما هستند. یکی از معضلات جدی در گردآوری زندگی کارآفرینان فقدان همین فرهنگ مستندسازی در بین آنهاست که باعث می شود ما حداقل زندگی کارآفرینان را به روایت خودشان و مبتنی بر مستندات و مکتوبات خودشان نتوانیم گردآوری کنیم. متاسفانه ما از این بابت در فقر بزرگی به سر می بریم.
 
همچنین به دلیل اینکه اهمیت و جایگاه برجسته کارآفرینان در اقتصاد ملی شکل نگرفته، ما در سطوح مختلف شاهد این هستیم که نگاه مستندسازانه و مکتوب نگارانه نسبت به فعالیت کارآفرینان موجود نیست. اما نسبت به سرگذشت یک شاعر یا یک نویسنده و اقشار مشابه آنها شاهد مستندانی از طرف نهادهای ذی ربط و سازمان اسناد هستیم و این منجر به این می شود که اطلاعات درباره این اقشار با سرعت و سهولت بیشتری گردآوری شود.
 اما نسبت به کارآفرینان ما به دلیل اینکه این نگاه فرهنگی در سطح جامعه شکل نگرفته و بنا به همان دلایل مورد اشاره، نهادهای اجتماعی مرتبط با مستندسازی هم کمتر نسبت به آن حساسیت داشته اند.
 اینها مسائل بزرگی در گردآوری سرگذشت کارآفرینان ماست که البته ما در سال های اخیر به نوعی سعی کرده ایم این نگاه حساس را در مجموعه نهادهایی مثل کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و سازمان اسناد ملی به وجود بیاوریم و اسناد کارآفرینان ما گردآوری و جمع آوری شود.
 
همچنین در نهاد متولی بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اتفاقاتی رخ داده که این نگاه مستندسازانه نسبت به کارآفرینان ما با جدیت بیشتری پیگیری شود و اقداماتی شده که امید است بتواند گذشته را به خوبی و به درستی به تصویر بکشد تا ما بتوانیم با شناخت گذشته و درک وضعیت حال، نقشه راه خوبی را برای آینده ترسیم کنیم.
منبع
سرمایه گذاران و کارآفرینان , هیات نمایندگان اتاق ایران , سرمایه داران , بخش خصوصی , ادبیات توده ای , اذهان عموم , سینما و رسانه , اتاق بازرگانی ایران , فرهنگ اطلاع رسانی , دوره های آموزشی افراد , دوره های آموزشی در کشور های خارجی , نوآفرینی و کارآفرینی , وضعیت ایران , بررسی وضعیت ایران , تصورات غیرواقعی از کارآفرینان , گلایه کارآفرینان , قشر کارآفرینان , گروه های اجتماعی , کسب و کار اقتصادی , مشکلات مستندسازی از زندگی کارآفرینان , مستندسازی از زندگی کارآفرینان , کارآفرینان کشور , گردآوری زندگی کارآفرینان , نگاه مستندسازانه و مکتوب نگارانه , نهادهای اجتماعی

.

منبع : atisam.com