آکاایران: دانشمندان دریافته اند که سطح خرد و رفتار خردمندانه در انسان ها می تواند بسته به موقعیت های متفاوتی که در زندگی روزمره ممکن است با آن روبرو شویم، دستخوش تغییر شود

                                

آکاایران: تغییر خرد انسان به تناسب شرایط


 دانشمندان دریافته اند که سطح خرد و رفتار خردمندانه در انسان ها می تواند بسته به موقعیت های متفاوتی که در زندگی روزمره ممکن است با آن روبرو شویم، دستخوش تغییر شود و بسیاری از انسان ها فقط در شرایط خاص می توانند از خود خرد نشان بدهند.

در حالی که بسیاری از افراد فکر می کنند که برخی از انسان ها در هر شرایطی خردمند هستند، دانشمندان دریافته اند که سطح خرد افراد بسته به شرایطی که در آن قرار دارند و المان هایی مانند این که در چه جمعی حضور دارید می تواند تحت تاثیر قرار گرفته و تغییر کند.

حال این تیم پژوهشی قصد دارند تا از ابزارهایی برای اندازه گیری دقیق خرد بر حسب شرایط استفاده کنند که این ابزارها باید توسط خود آنها تولید شود. به این ترتیب می توان شاهد انجام نخستین تحقیق تخصصی بلند مدت در این زمینه بود محققان دانشگاه واترلو به تازگی با تحقیقات خود این موضوع را اثبات کرده اند و معتقدند که خردمند بودن به عنوان ترکیبی از توانایی هایی مانند تواضع فکری، در نظر گرفتن دیگران، نوع دیدگاه و به دنبال سازش بودن است.

به این ترتیب می توان گفت که این مولفه ها می توانند با تغیری کردن در محیط های متفاوت به تغییر در میزان خرد فرد منتهی شوند. پروفسور ایگرو گروسمن از دانشکده روانشناسی دانشگاه واترلو به عنوان سرپرست این تحقیقات مشغول به فعالیت بوده است و در این باره می گوید: «تحقیق ما این امر که برخی از مولفه های شخصی در خردمند بودن دخیل هستند را به کل نادیده نگرفته است ولی معتقد است که این مولفه ها تمامی تصویر لازم برای ترسیم خرد نیستند.

شرایط زندگی روزانه انسان می تواند بر روی شخصیت او و توانایی تحلیل منطقی فرد تاثیر بگذارد.» حال نکته مهم این است که از این یافته ها می توان نتیجه گرفت که خرد واقعی به سختی در انسان ها قابل یافت است. همچنین باید گفت که انسان های مختلف ممکن است که کیفیت لازم برای خردمندی را فقط در شرایطی خاص از خود بروز بدهند.

دانشمندان برای دستیابی به این نتایج به بررسی وضعیت های مختلف برای رفتار افراد پرداخته و در هر شرایطی المان هایی که رفتار خردمندانه را نشان می دادند را اندازه گرفتند. حال این تیم پژوهشی قصد دارند تا از ابزارهایی برای اندازه گیری دقیق خرد بر حسب شرایط استفاده کنند که این ابزارها باید توسط خود آنها تولید شود. به این ترتیب می توان شاهد انجام نخستین تحقیق تخصصی بلند مدت در این زمینه بود  .

منبع: آخرین خبر
.

منبع : atairan.com