آکاایران: مهمترین فرضیاتی که معمولا در هر کسب و کار مطرح است به شرح زیر است:


تجارت و بازرگانی آکا ایران

مهمترین فرضیاتی که معمولا در هر کسب و کار مطرح است به شرح زیر است:

1فرضیات فروش:

فرضیات فروش حساس ترین فرضیات هر پیش بینی هستند چون میزان فروش است که حجم کارها را تعیین می کند .فرضیات فروش باید برمبنای اطلاعات بازار و راهبردهای بازاریابی و موقعیت یابی باشند .بسیاری از محصولات مشخصات فصلی دارند :یعنی در فصل های مختلف قیمت یا تقاضای متفاوتی دارند که باید در پیش بینی ها در نظر گرفته شوند.اگر کسب و کار،چند خط تولید مختلف داشته باشد ،برای هر خط تولید باید پیش بینی مجزایی تهیه کرد.اگر محصولی برای چند بازار متفاوت تولید می شود ،باید برای هر بخش بازار پیش بینی مجزایی تهیه شود.در بعضی موارد ،ممکن است لازم باشد چند حالت مختلف یا اصطلاحا چند سناریوی مختلف برای پیش بینی ها تهیه شود.

2فرضیات هزینه های فروش:

هزینه ها را می توان به صورت در صدی از فروش پیش بینی کرد.برای پیش بینی هزینه ها باید مواد،نیروی انسانی ،هزینه های سربار و مواردی را که در ساخت محصول نقش دارند بررسی کرد.پیش بینی هزینه ها باید بر مبنای برنامه ریزی تولید صورت گیرد .بهتر است چند پیش فاکتور از تامین کنندگان مواد اولیه تهیه شود تا بتوان قیمت های واقعی تر ی برای پیش بینی هزینه ها داشت.هزینه های نیروی انسانی بر مبنای هزینه ماهانه یا ساعتی نیروی کار ،محاسبه می شوند .درمورد خط تولید های مختلف ،هزینه های فروش باید به صورت جداگنه تهیه شوند.

3فرضیات هزینه های بازاریابی:

در دو سال اول کسب و کار ،هزینه های بازاریابی بر مبنای طرح بازاریابی کسب و کار پیش بینی می شوند.حق کمیسیون ها ،پیش بینی هزینه کارکنان ،هزینه شرکت در نمایشگاه  ها ،هزینه برنامه های معرفی و تبلیغات از جمله هزینه هایی هستند که در این بخش باید آورده شوند.برای سال های بعد از دو سال اول کسب و کار ،هزینه های بازار یابی به صورت در صدی از فروش در نظر گرفته می شوند.

4فرضیات هزینه تحقیق و توسعه:

سرمایه گذاران هزینه های تحقیق و توسعه را به مثابه سرمایه گذاری هایی برای آینده می بیننداین هزینه ها به زندگی مداوم و همراه با رشد کسب و کار شما کمک می کنند.درمورد کسب و کارهایی که کوتاه مدت و با سود بالا هستند ،تحقیق و توسعه برای تولید محصولی نوین،به کار می رود .در چنین مواردی پیش بینی هزینه های تحقیق و توسعه ،باید برمبنای برنامه توسعه آن محصول نوین پیش بینی  شود .اگر تحقیق و توسعه در مورد کسب و کاری ،چندان اساسی نیست  و محصول شرکت  تولید شده می توان هزینه های تحقیق و توسعه را به صورت در صدی از فروش در نظر گرفت .همچنین تحقیق و توسعه در مورد اکثر کسب و کارهای خدماتی ،بسیار ضروری و مهم است.

5فرضیات هزینه های اداری و مدیریتی:

برای محاسبه این هزینه ها،باید ابتدا جدول کامل از همه هزینه های کارکنان و مدیران کسب و کار تهیه کرد:این هزینه ها شامل حقوق ،هزینه های ارتباطات ،هزینه اجاره مکان و غیره هستند.بهتر است از چگونگی پیش بینی این هزینه ها نیز گفته شود .در پایان این هزینه ها با هم جمع زده می شوند و در برنامه ریزی ها مورد استفاده قرار می گیرند.

6فرضیات هزینه های مالیات:

میزان مالیات برای هر سال باید تخمین زده شود.ممکن است چند نوع مالیات شامل شرکت شود.ممکن است در بعضی سال ها،شرکت درآمد نداشته باشد که در این صورت قوانین مالیاتی خاصی شامل آن خواهد شد یا حتی ممکن است حمایت هایی را دریافت کند.در چنین مواقعی ،می توان بعضی هزینه ها را به سال های بعد منتقل کرد تا در سال بعد مالیات کمتری پرداخت شود.از آنجا که قوانین مالیاتی از یک نفر که در این مورد تجربه دارد مثلا برخی حسابداران با تجربه ،برای این محاسبات کمک گرفت.

7فرضیات موجودی کالا:

کسب و کارهای مختلف ،نیاز به سطوح مختلف نگه داری و کنترل موجودی کالا دارند.باید سطح مورد نیاز کنترل موجودی کالا تخمین زده شود.این تخمین به طول فرایندهای تولید محصول ،وابسته است.کنترل موجودی معمولا بر حسب چند بار در سال بیان می شود:مثلا گفته می شود این شرکت چهار بار کنترل موجودی دارد.بازه های زمانی بین هر دوره کنترل موجودی در تخمین هزینه های کنترل موجودی کالا نقش مهمی دارند.

8فرضیات حساب های دریافتی:

 در بسیاری از فروش ها بین زمان فروش و زمان تحویل گرفتن پول آن فروش ،فاصله وجود دارد که این فاصله زمانی برای کسب وکار ،هزینه در بر دارد.این عامل معمولا به صورت متوسط زمان دریافت عوامل (برای مثال 60 روز)بیان می شود معمولا زمان نقد شدن حساب ها یا همان دریافت حساب های دریافتی در هر صنعت یا صنف ،ویژگی خاص خود را دارد :بنابراین با مراجعه به افرادی که در آن صنعت یا صنف مشغول فعالیت اند می توان این زمان را پرسید.


منبع: channelz
.

منبع : atairan.com