کسب و کار -آکا ایران


شیوة تغییر را بیابید

علم شرطی سازی موفقیت

 

 

بهترین خدمتگزار، بدترین ارباب است.

ناتانیل امونز

 

هر تغییری می تواند موقت باشد، مگر آن که ما خود را و نه هیچ کس و هیچ چیز را، مسئول ایجاد آن تغییر در خود بدانیم و باید به خصوص برای انجام این کار، از این سه باور استفاده کنیم:

 1. باید تغییر کند. به این که می تواند تغییر کند، کافی نیست.
 2. من باید آن را تغییر دهم. دیگران می توانند مرا راهنمایی کند، اما فقط من مسئول هستم.
 3. من می توانم آن را تغییر دهم. وضعیت کنونی را خود به وجود آورده ام. بنابراین خودم می توانم آن را تغییر دهم.
 4. چرا تلاش برای ترک یک عادت، بی نتیجه است؟ چون تنها برای رفع علائم ظاهری، اقداماتی را مانند رژیم غذایی، ترک ناگهانی چیزی به جای ترک تدریجی و .... انجام می دهیم. در حالی که اگر علت را ریشه کن نکنیم، دوباره عود می کند. شرطی سازی تصورات عصبی، روش شش مرحله ای ساده اما نیرومندی برای ایجاد تغییرات دائمی است:
 5. خواسته هایتان را بیان کنید. بیشتر افراد بر آنچه نمی خواهند تمرکز دارند.
 6. اعمال فشار کنید. تغییرات را یک اجبار فرض کنید.
 7. در استفاده از الگوی محدودکننده، اختلال ایجاد کنید.
 8. جایگزینی جدید و نیروبخش به وجود آورید.
 9. آن را شرطی کنید، تا زمانی که به یک عادت جدید تبدیل شود.
 10. آن را امتحان کنید. مطمئن شوید که مؤثر است!
 11.  
 12. چه عاملی مانع تغییر می شود؟ باورهای شخصی و فرهنگی ما، می توانند ما را متوقف سازند. برخی به دلیل این که تلاش های شان در راه ایجاد تغییر شکست و همراه با رنج بسیار به وجود می آیند. استدلال آن ها این است که اگر این طور نیست، پس چرا تا به حال در این کار موفق نشده اند؟ علاوه بر این، اگر بتوانید مشکلی را که سال ها با آن مواجه بودید، ظرف چند دقیقه حل کنید، دوستان و خانواده تان ممکن است بپرسند: اگر این کار این قدر ساده بود، پس دیگر چرا وقت خود را صرف نگرانی در مورد تو کردیم؟ با وجود تمام انگیزه های منفی، آموخته ایم برای این که مردم تغییرات ما را درک کنند، صبر کنیم. از این هیپنوتیزم فرهنگی اجتناب کنید و بدانید که اعمال جدید، نتایج جدیدی دارند.
 • درد عظیم ناشی از تغییر و لذت بزرگ حاصل از آن را تصور کنید و بپرسید:
 1. اگر این رفتار یا احساس را تغییر ندهم، چه تاوانی را خواهم پرداخت؟
 2. اگر این تغییر را انجام ندهم، چه چیزی را در زندگی ام از دست خواهم داد؟
 3. این رفتار چقدر از لحاظ ذهنی، احساسی و مالی به من صدمه زده است؟
 4. این تغییر چقدر بر کارم تأثیر دارد؟ و چقدر بر روی آن ها که دوستشان دارم؟ آثار لذت بخش تغییر را به وضوح تصور کنید و از خود سؤال کنید:
 5. وقتی تغییر می کنم چه احساسی دربارة خودم خواهم داشت؟
 6. با این تغییر چه حرکت نیرومندی ایجاد می کنم؟
 7. دوستان و خانواده ام چه احساسی خواهند داشت؟
 8. چه قدر خوشحال خواهم شد؟
 9. آیا اکنون سزاوار این مزایا هستم؟

منبع :