آکاایران: یک راه برای شکستن حلقه استرس منفی ، به کارگیری روش چهار مرحله ای است که به شما راهکار مواجهه با استرس در هنگام وقوع آن را ارائه می دهد:

مرحله اول : توقف.

به محض اینکه متوجه شروع استرس می شوید ، به خودتان بگویید ، (ایست!) . مثلا ، درست در لحظه ای که مشغول پایان دادن سخنرانی خود هستید ، ناگهان رایانه فریز می کند و شما هجوم اضطراب ، همراه با پیام شکست را به ذهن خود احساس می کنید . << سخنرانی ام خراب می شود ، همه چیز نابود می شود و من اخراج خواهم شد .>> در این لحظه با گفتن کلمه (ایست!)، قبل از شنیدن این پیام ها سدی در مقابلشان ایجاد کنید .این کلمه را دو بار تکرار کنید ( ایست ! ایست! )

مرحله دوم : تنفس .

مرحله بعدی نفس کشیدن است . نفس بلندی یکشید و دیافراگم خود را با هوا پر کنید .نفس خود را هشت ثانیه حبس کنید و سپس به آرامی خارج سازید . درست همان طور که کلمه ایست ، افکار منفی را از رسیدن به ذهن شما باز می دارد ، نفس کشیدن نیز به تمایل شما برای حبس کردن نفس خود در زمان استرس غلبه می کند . تمرکز رو ینفس کشیدن به شما کمک می کند روی استرس خود به شیوه ای موثرتر تمرکز نمایید.

مرحله سوم : تأمل .

پس از متوقف کردن روند استرس و انرژی دادن به خود از طریق تنفس ، می توانید روی مشکل اصلی یعنی همان دلیل استرس تمرکز نمایید.با اندیشیدن به واکنش ناشی از استرس خود ، می توانید سطوح متفاوت افکارتان را شناسایی کنید ، و واکنش های عقلانی ناشی از استرس را از واکنش های غیر عقلانی آن متمایز سازید . می توانید موقعیت واقعی را با آرامش و واقع گرایی بیشتری ببینید و آن را از افکار مخدوش شده ناشی از استرس خود تمیز دهید.

مرحله چهارم : انتخاب .

در نهایت ، اکنون می توانید با تمرکز روی مشکل واقعی ، به یافتن راه حل های واقعی بپردازید . به عنوان مثال ، پس از راه اندازی مجدد رایانه خود ، ممکن است متوجه شوید که مقدار بسیار ناچیزی از اطلاعات از دست رفته است ، یا حتی بدون مطالب از دست رفته نیز قادر خواهید بود با استفاده از روش قدیمی بداهه گویی ، اطلاعات را به مخاطبان خود منتقل نمایید. آنچه که می توانست یک فاجعه تلقی شود ، به یک مشکل قابل حل بدل می شود ، که شما با آگاهی از گزینه های خود ، توان مقابله با آن رادارید.

منبع کتاب مدیریت استرس

نویسنده: انتشارات دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد

منبع :