نا آشنایی مردم با صنعت بیمه و تبلیغات ناکافی در این زمینه سبب شده تا مردم استقبال کمتری از این صنعت داشته باشند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه ،عبدالمحمود ضرابی مدیرعامل بیمه کارآفرین درباره وضعیت صنعت بیمه در ایران گفت: نقطه ضعف اصلی که سبب پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشورشده نا آشنایی مردم باصنعت بیمه است و بی شک وظیفه اصلی شرکت های بیمه شناساندن این صنعت به جامعه است.
وی افزود: در طول سال های اخیر مسایل مختلفی باعث شده ، مردم با خوش بینی بیشتری به زندگی و فعالیت اقتصادی بپردازند و به صنعت بیمه احساس نیاز نکنند.
ضرابی تصریح کرد: آمار ها نشان می دهد، درصد بسیار پایینی از ساختمان های شهر تحت پوشش بیمه ساختمان هستند ضمن اینکه مردم کمتراز سایر رشته های بیمه مانند بیمه عمر، آتش سوزی و زلزله استفاده می کنند که یکی از دلایل این مساله به خوش بین بودن افراد باز می گردد.
مدیر عامل بیمه کارآفرین تصریح کرد: به طورکلی ناشناخته بودن مزایای بیمه عمروزندگی و تصور مردم از اینکه پس از پرداخت مبلغی وجهی را دریافت می کنند که متناسب با نرخ تورم نیست باعث شده تا از این رشته استقبال زیادی نشود.
ضرابی به نرخ رشد جمعیت درکشور اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش جمعیت کشور باید تلاش زیادی برای ارتقا سطح آگاهی مردم با تبلیغات صحیح و به جا انجام شود تا مردم بیشتر به اهمیت صنعت بیمه پی ببرند.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه