ملاک انتخاب رسانه برای انتشار آگهی و تبلیغات، میزان مورد توجه بودن آن رسانه از طرف مخاطبان است اما افزایش بیش از حد آگهی نیز باعث کم شدن میزان مخاطب می شود.
مسعود باشنگ رئیس انجمن صنفی آژانس های تبلیغاتی در گفتگو با خبرنگار ام بی ای نیوز با بیان این مطلب گفت: ملاک انتخاب رسانه برای انتشار آگهی و تبلیغات، میزان مورد توجه بودن آن رسانه از طرف مخاطبان است چون رسانه باید مورد توجه مخاطب قرار گیرد تا کاربرد تبلیغاتی نیز پیدا کند.باشنگ با اشاره به تاثیر بسیار بالای نفر دید یک رسانه در میزان افزایش تبلیغات آن اظهار داشت: طبیعتا درخواست آگهی برای رسانه هایی که از طرف مخاطبان مورد توجه بیشتری هستند بالاتر است و سود دریافتی رسانه می تواند با افزایش آگهی بالا رود که اگر این موضوع در نشریات رخ دهد نشریه با افزایش درآمد به سمت بهبود اوضاع کیفی سوق داده می شود.

,افزایش حجم آگهی ها و ریزش مخاطبان رسانه ها آگهی,رسانه,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات


وی با بیان اینکه محتوای کیفی نشریات می تواند به افزایش تبلیغات موجود در آن کمک نماید خاطر نشان کرد: وقتی یک رسانه مخصوصا در رابطه با نشریات از بار علمی بالایی برخوردار باشد تبلیغات در آن افزایش می یابد اما باید توجه شود که درصد تبلیغات از درصد محتوایی آن کم نکند چون این موضوع در بسیاری از نشریات ما قابل لمس شده که با افزایش میزان تبلیغات محتوای کیفی نشریات رو به نزول می رود که این موضوع نشان از بی توجهی به مخاطبان است.
باشنگ در رابطه با اینکه برخی از اوقات حضور بیش از حد تبلیغات در نشریات نتیجه منفی دارد تصریح کرد: زمانی که حجم تبلیغات در نشریات بالا می رود مخاطبان در واکنش به آن از نشریه دور شده واین موضوع اعتراض آگهی دهنده را نیزبه همراه دارد و می تواند از قیمت تعرفه های تبلیغاتی آن نشریه کم نماید وسیر نزولی را به همراه داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه نشریات باید تناسب میان حجم محتوایی و تبلیغات را رعایت نمایند گفت: بر اساس قانون تبلیغات 30 درصد از حجم یک نشریه می تواند با تبلیغات پوشش داده شود که این موضوع در نشریات ما کمتر رعایت می شود و در بسیاری از موارد این موضوع مطلوبیت رسانه ها را پایین می آورد اما نکته بسیار مهم این است که عرضه و تقاضا باید در امور تبلیغاتی رعایت شده و مطلوبیت و تناسب رسانه در نظر گرفته شود.
باشنگ در پایان با اشاره به اینکه روش های علمی تبلیغات در کشور مان کمتر به کار گرفته می شود گفت: در اختیار داشتن رسانه صرفا نشان از موفق بودن در آن نیست بلکه میزان موفقیت یک رسانه به اجرای علمی مدیریت رسانه داری بر می گردد که در کشور ما دانش کافی برای این موضوع وجود نداشته و حاصل آن بازخوردهای منفی برخی از شیوه های تبلیغاتی است.

منبع : MBAnews.ir