چین در سال 2012 ،انگلستان و آلمان را پشت سر گذاشته و تبدیل به یکی از سه بازار بزرگ تبلیغات در جهان خواهد شد. به نقل از سایت www.brandrepublic.com ، پیش بینی می شود که در سال 2011 هند، چین و روسیه به بیشترین رشد در اختصاص بودجه تبلیغاتی دست یابند.انتظار می رود که بودجه تبلیغاتی چین در سال 2011 دوازده درصد و در سال 2012 چهارده درصد رشد پیدا کند. سال آینده، ارزش کل بازار تبلیغات از 27 میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.
پیش بینی می شود که عملکرد قوی تبلیغات تلویزیونی، 10 میلیارد دلار درآمد تبلیغاتی در سال 2012 در پی خواهد داشت. به این ترتیب چین پس از آمریکا و ژاپن به جایگاه سومین قدرت اقتصادی در دنیای تبلغات دست می یابد.
برآورد رشد تقریبا 10 درصدی اقتصاد چین در سال 2011 و روند فزاینده رشد دستمزد در میان چینی ها میزان خرید را در میان مصرف کنندگان توسعه خواهد داد.
با توجه به سهم 45 درصدی آمریکا در اختصاص بودجه به تبلیغات رسانه ای در سال 2011، این کشور به بالا ترین رتبه در بازار تبلیغات جهانی نائل خواهد شد. بودجه تبلیغاتی در این کشور در سال 2011 سه و نیم درصد و در سال 2012 چهار و نیم درصد رشد پیدا خواهد کرد.

تبلیغات


ژاپن دومین جایگاه در بازار تبلیغات جهانی را پس از آمریکا حفظ خواهد کرد. پیش بینی رشد یک درصدی بودجه تبلیغاتی در این کشور در سال 2011 و رشد یک و نیم درصدی آن در سال 2012، بازگشتی به رشد مثبت ژاپن پس از سه سال رکود یا رشد منفی محسوب می شود. انتظار می رود که اینترنت به عنوان عنصر اصلی در رشد تبلیغات رسانه ای در این کشور در سال 2011 سیزده درصد از بودجه ویژه برای این کار را به خود اختصاص دهد. در ادامه آلمان هفت و نیم درصد، چین هفت درصد و انگلستان شش و نیم درصد رشد بودجه در تبلیغات اینترنتی را در سال جاری تجربه خواهد کرد. در چین نیز تبلیغات اینترنتی 33 درصد در سال 2011 و 26 درصد در سال 2012 افزایش خواهد یافت.

,پیش بینی بازار تبلیغات جهان در سال 2012 پیش بینی,بازار,تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات


در این میان هند به عنوان کوچک ترین بازار تبلیغاتی، اخیرا سریع ترین رشد در این بازار را با رقم هجده و نیم درصد در سال 2011 و 19 درصد در سال 2012 به خود اختصاص داده است. پس از آن روسیه با 17 درصد، چین با دوازده و نیم درصد، برزیل با 11 درصد و استرالیا با 6 درصد رشد در سال 2011 چهار رتبه بعدی در میان سریع ترین بازار های تبلیغاتی در حال رشد جهان را به نام خود ثبت کرده اند.
به طور کلی در سطح جهان تبلیغات اینترنتی دو برابر سریع تر از دیگر رسانه های تبلیغاتی رشد کرده و دوازده و نیم درصد توسعه پیدا کرده است. در ادامه تبلیغات در فضای بیرون و تلویزیون هر دو 5 درصد، تبلیغات سینمایی چهار و نیم درصد و تبلیغات رادیویی نیز چهار و نیم درصد رشد داشته است. روزنامه ها و مجلات به روند نزولی خود ادامه داده و پیش بینی می شود که در سال 2011 به ترتیب هشت دهم و چهار دهم درصد افت در بودجه تبلیغاتی را تجربه کنند.

منبع : MBAnews.ir