خودکشی سیگاری 
به این نوع مرگ خودکشی گفته می شود چون به انتخاب خود شماست.سقف ضد سیگار 
قبل از اینکه خیلی دیر شود سیگار را ترک کنید.

آگهی تبلیغاتی ضد سیگار


به دام افتادن 
اکثر قریب به اتفاق افراد سیگاری در سال به بیش از 5 هزار سیگار نیاز دارند. 

قدرتمندترین آگهی های تبلیغاتی ضد سیگار آگهی تبلیغاتی


دندان های فرد سیگاری 

آگهی تبلیغاتی ضد سیگار


مقتولین دست دوم 
این تنها شما نیستید که سیگار می شکید. به فکر افراد خانواده خود باشید. 

قدرتمندترین آگهی های تبلیغاتی ضد سیگار آگهی تبلیغاتیسیگاری های هیچ وفت برنده نمی شوند 

آگهی تبلیغاتی ضد سیگار
سیگار انسان های بیشتری را کشته است 

قدرتمندترین آگهی های تبلیغاتی ضد سیگار آگهی تبلیغاتی


خاکسترهای سیگار 

آگهی تبلیغاتی ضد سیگار


تخت مرگ افراد سیگاری 

قدرتمندترین آگهی های تبلیغاتی ضد سیگار آگهی تبلیغاتی


بمب ساعتی سیگار 

آگهی تبلیغاتی ضد سیگار


هفت تیر سیگار 
هر ساله حدود 106000 نفر در کشور انگلستان به دلیل مصرف سیگار می میرند.

قدرتمندترین آگهی های تبلیغاتی ضد سیگار آگهی تبلیغاتی


سیگار یک قاتل است 
کشیدن سیگار تنها یک خودکشی نیست، عامل اصلی قتل نیز هست. دود سیگار، افراد غیر سیگاری را نیز به امراضی که افراد سیگاری مبتلا می شودند دچار می کند.

آگهی تبلیغاتی ضد سیگار


منبع : پرشین جی اف ایکس