سازمان توسعه تجارت: هنوز هیچ ضابطه ای برای ارزیابی برند برتر در کشور وجود ندارد .

معرفی برند برتر در همایش ها و سمینارهای مختلف این روزها به داستان دنباله داری تبدیل شده است که بسیاری از شرکت ها با استفاده از این موضوع و برای معرفی خود در تبلیغات از واژه برند برتر استفاده می کنند.

اما نکته قابل توجه این است که همایشهایی که در آنها برند برتر معرفی می شود باید از سازمان توسعه تجارت مجوز رسمی داشته باشند در حالی که بر اساس استعلام خبرنگار ما از این سازمان ، بسیاری از این همایشهای مذکورهیچ مجوز رسمی از طرف سازمان توسعه تجارت نداشته و هنوزهم هیچ مدلی برای ارزیابی برندهای برتر در سازمان توسعه تجارت تدوین نشده است.

بر این اساس تمامی همایشهایی که مربوط به ارزیابی برند برتر هستند بدون هماهنگی با سازمان توسعه تجارت برگزار شده و فاقد اعتبار علمی می باشند و متاسفانه فقط جنبه تبلیغاتی دارند .

شایان ذکر است سازمان توسعه تجارت در نظر دارد با هماهنگی کارگروه برند، شاخصی برای این موضوع در نظر گرفته و مدلی برای ارزیابی برند برتر با همکاری یکی از نهادهای فعال در این زمینه تدوین نماید .

منبع : ام بی ای نیوز