اهمیت تبلیغات در عصر مدرن با توجه به رشد تولید و در نتیجه رقابت در بازار افزایش یافته است. شکی نیست که زندگی ما بدون حضور تبلیغات باعث محرومیت از خیلی چیزهای ارزشمند می شود.

1. تبلیغات اجتماعی
Concept (مفهوم) : رعایت بیشتر قوانین
Slogan (شعار تبلیغاتی) : IN TOWN , CAR ACCIDENTS DON’T JUST HAPPEN TO CARS
Technique (روش و تکنیک) : همانند سازی مفهوم

تبلیغات جهانی
تبلیغ خلاقانه


2. Fedex
Concept (مفهوم) : بالاترین تعهد
Slogan (شعار تبلیغاتی) : We live to deliver
Technique (روش و تکنیک) : طنز
برترین تبلیغ


3. لوازم موسیقی Gibson
Concept (مفهوم) : نهایت قدرت
Slogan (شعار تبلیغاتی) : Welcome to ground zero
Technique (روش و تکنیک) : استفاده از تصاویر حک شده در ذهن (انفجار اتمی)

تبلیغ


4. هواپیمایی Swiss air
Concept (مفهوم) : صندلیهای راحت تر
Slogan (شعار تبلیغاتی) : World’s most refreshing airline
Technique (روش و تکنیک) : جلب توجه با استفاده از تصاویر غیر معمول برای ذهن

بازاریابی


5. شامپوی ضد شوره Head & Shoulders
Concept (مفهوم) : پاک کنندگی
Technique (روش و تکنیک) : جایگزینی (با تخته پاک کن)

تبلیغات برتر جهانی (3) تبلیغات


6. سس کچاپ HEINZ
Concept (مفهوم) : ایجاد ارزش
Technique (روش و تکنیک) : اغراق و بزرگنمایی

تبلیغات اجتماعی


7. چسب قطره ای Henk
Concept (مفهوم) : نهایت قدرت و سرعت در چسبندگی
Technique (روش و تکنیک) : اغراق / پیوند با خاطرات خوش

تبلیغات جهانی


8. لبنیات PINAR
Concept (مفهوم) : بسیار با ارزش و قیمتی بودن
Technique (روش و تکنیک) : ایجاد ارزش / اغراق (استفاده از چاقوی درجه بندی شده برای این محصول )

تبلیغ خلاقانه


9.  LAND CRUISER  – TOYOTA
Concept (مفهوم) : دسترسی به ناشناخنه ها
Technique (روش و تکنیک) : تلفیق برند (نشانه و آرم و لوگو) با ایده و سوژه

برترین تبلیغ
تبلیغ


10. تبلیغات اجتماعی (بنیاد کمک به کودکان)
Concept (مفهوم) : همین امروز، فردا دیر است
Technique (روش و تکنیک) : تحریک احساسات و عواطف
*** ایده ای بسیار خلاقانه و شگفت انگیز در تبلیغات با استفاده از امکانات و توانایی رسانه های چاپی

بازاریابی

ادامه دارد...

منبع :
 tablighcity.com

باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir