اهمیت تبلیغات در عصر مدرن با توجه به رشد تولید و در نتیجه رقابت در بازار افزایش یافته است. شکی نیست که زندگی ما بدون حضور تبلیغات باعث محرومیت از خیلی چیزهای ارزشمند می شود.

1- باغ وحش بوئنوس آیرس
Concept (مفهوم) : رسیدن کانگروها به باغ وحش
Technique (روش و تکنیک) : طنز


تبلیغ خلاقانه
2- انجمن ملی اهدای عضوNational Association for Organ Transplant
Concept (مفهوم) : تعجیل در کمک
Slogan (شعار تبلیغاتی) : We don’t have enough donors
Technique (روش و تکنیک) : تحریک احساسات و عواطف

برترین تبلیغ

تبلیغ

3- تبلیغات اجتماعی (رعایت سرعت مجاز)
Concept (مفهوم) : سرعت مرگ آفرین است
Slogan (شعار تبلیغاتی) : The faster you get, the faster you go
Technique (روش و تکنیک) : پیوند با مفاهیم حک شده در ذهن مخاطب

تبلیغات
4- ارسال مرسولات FedEx delivery
Concept (مفهوم) : سرعت (رساندن مرسوله فقط در یک روز)
Slogan (شعار تبلیغاتی) : We live to deliver
Technique (روش و تکنیک) : مقایسه

تبلیغات برتر جهانی (4) بازاریابی
5-  دوربینهای FUJI FILM
Concept (مفهوم) : اولویت و ترجیح در انتخاب
Slogan (شعار تبلیغاتی) : Nobody can resist in front of a fine pix
Technique (روش و تکنیک) : طنز

تبلیغات اجتماعی

تبلیغات جهانی

تبلیغ خلاقانه
6- آدامس Fluogum
Concept (مفهوم) : حتی از خمیردندان هم برای دندان بهتر است
Technique (روش و تکنیک) : جایگزینی و انتقال ارزش به کالای مورد نظر

برترین تبلیغ
7- انجمن حمایت از جنگلهای آمازون (برزیل)
Concept (مفهوم) : آغاز حمایت از همان لحظه تصمیم به عضویت
* ایده ای فوق العاده و بسیار خلاقانه جهت آغاز عضویت و ارسال فرم عضویت که در پشت تصویر جنگل چاپ شده و با بریدن فرم عضویت عملاً فردی که در حال آتش روشن کردن در جنگل است را از تصویر جدا و باعث حفاظت از جنگل می شود .
Technique (روش و تکنیک) : پیوند مفاهیم مشترک

تبلیغ
8- سس کچابHEINZ
Concept (مفهوم) : نهایت سوزانندگی
Technique (روش و تکنیک) : پیوند مفاهیم مشترک (با چوب کبریت سوخته)

تبلیغات

منبع : tablighcity.com

باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir