در این بخش به بررسی کمپینهای تبلیغاتی پپسی به عنوان نزدیکترین رقیب کوکاکولا می پردازیم .

آگهی تبلیغاتی با هدف حک نمودن برند و لوگوی پپسی
خلاقانه ترین آگهی های تبلیغاتی پپسی (هدف کمپین : یادآوری و حک نمودن برند پپسی به عنوان ترجیح اول)

پپسی


خلاقانه ترین آگهی های تبلیغاتی پپسی (هدف کمپین : یادآوری و تاکید بر طبیعی بودن پپسی)

برترین تبلیغات جهانی پپسی آگهی های تبلیغات


خلاقانه ترین آگهی های تبلیغاتی پپسی (هدف کمپین : یادآوری و تاکید بر طبیعی بودن پپسی)

پپسی


خلاقانه ترین آگهی های تبلیغاتی پپسی (هدف کمپین : لذت بخش بودن با عجین کردن پپسی و تفریحات لذت بخش مثل شنا کردن در استخر)

برترین تبلیغات جهانی پپسی آگهی های تبلیغات


خلاقانه ترین آگهی های تبلیغاتی پپسی (هدف کمپین : لذت بخش بودن با عجین کردن پپسی و بهترین لحظات زندگی )

پپسی


خلاقانه ترین تبلیغات محیطی پپسی (هدف کمپین : لذت بخش بودن با عجین کردن پپسی و موسیقی ) به همراه ایجاد امکان شنیدن موسیقی در مترو pepsiads3

برترین تبلیغات جهانی پپسی آگهی های تبلیغات


خلاقانه ترین آگهی های تبلیغاتی پپسی (هدف کمپین : ایجاد ارزش حتی برای یک قطره )
پپسی
 


خلاقانه ترین آگهی های تبلیغاتی پپسی ( کمپین : معرفی پپسی رژیمی )

برترین تبلیغات جهانی پپسی آگهی های تبلیغات


خلاقانه ترین آگهی های تبلیغاتی پپسی ( کمپین : معرفی قوطی جدید پپسی با نام mini cans )

پپسی


خلاقانه ترین آگهی های تبلیغاتی پپسی ( کمپین : معرفی قوطی جدید پپسی با نام mini cans )

برترین تبلیغات جهانی پپسی آگهی های تبلیغات


خلاقانه ترین آگهی های تبلیغاتی پپسی ( کمپین :ترجیح پپسی به کوکا)
 در این پوستر پپسی به طرز بسیار ظریفی ترجیح و ارجحیتی برای خود نسبت به کوکا کولا ابراز می کند. قرار دادن قوطی جدید پپسی دقیقا در جای آرم و لوگوی بطری کوکاکولا

پپسی


خلاقانه ترین آگهی های تبلیغاتی پپسی ( کمپین :ترجیح پپسی به کوکا)
 با اینکه هیچ نشانه ای از نام کوکا وجود ندارد ولی رنگ قرمز و فرم موج روی قوطی بلافاصله کوکاکولا را در ذهن مخاطب تداعی میکند.

برترین تبلیغات جهانی پپسی آگهی های تبلیغات


خلاقانه ترین آگهی های تبلیغاتی پپسی ( کمپین :ترجیح پپسی به کوکا)
معرفی محصول رژیمی جدید پپسی با نام مکس و تلقین داشتن طعم بسیار بهتر از کوکا (zero نام محصول رژیمی جدید شرکت کوکا) باز هم به چالش کشاندن کوکاکولا با نگاهی زیرکانه با شعار بهترین طعم بدون شکرMAX TASTE NO SUGAR

پپسی


خلاقانه ترین تبلیغات محیطی پپسی ( کمپین :معرفی پپسی مکس)

برترین تبلیغات جهانی پپسی آگهی های تبلیغات

خلاقانه ترین تبلیغات محیطی پپسی

پپسی

منبع : تبلیغ سیتی