اهمیت تبلیغات در عصر مدرن با توجه به رشد تولید و در نتیجه رقابت در بازار افزایش یافته است. شکی نیست که زندگی ما بدون حضور تبلیغات باعث محرومیت از خیلی چیزهای ارزشمند می شود.

۱- دستمال کاغذی Scott
Concept (مفهوم) : قدرت و ایجاد وجه تمایز
Slogan (شعار تبلیغاتی) : GETS RID OF OIL EFFECTIVELY
Technique (روش و تکنیک) : پیوند با مفاهیم ذهنی ( تصویر ذهنی چلاندن تکه ای لباس بعد از شستن)

تبلیغات اجتماعی

۲- هواپیمایی BRITISH AIRWAYS
Concept (مفهوم) :  آرامش و امنیت
Slogan (شعار تبلیغاتی) : more beds, more places, more sleep
Technique (روش و تکنیک) : تلفیق با لحظات خوش زندگی
تبلیغات جهانی
۳- پوستر تبلیغاتی mazda
Concept (مفهوم) : اتومبیل خانواده
Slogan (شعار تبلیغاتی) : The Family Sportwagon
Technique (روش و تکنیک) :  طنز و اغراق

تبلیغ خلاقانه

۴- وسایل آشپزخانه WMF
Concept (مفهوم) : قدرت و ایجاد وجه تمایز
Slogan (شعار تبلیغاتی) : Sharper than you think
Technique (روش و تکنیک) :  اغراق و بزرگنمایی

برترین تبلیغ
تبلیغ
تبلیغات
توضیح : تصویر فوق یک چاقو تیزکن است.

۵- آدامس EXTRA
Concept (مفهوم) : محافظت از دندانها
Slogan (شعار تبلیغاتی) : Takes Care of your Teeth
Technique (روش و تکنیک) : جایگزینی و انتقال ارزش به کالای مورد نظر

تبلیغات برتر جهانی (5) بازاریابی

۶- چاقوی Wuesthof
Concept (مفهوم) : قدرت و ایجاد وجه تمایز
Technique (روش و تکنیک) :  اغراق و بزرگنمایی
توضیح : ایده بسیار زیبا و خلاقانه که از شناخت بسیار خوب طراح این ایده از قدرت و توانایی های تبلیغات چاپی ناشی گردیده و نمایشی بسیار زیبا از قدرت این چاقو برای برشهایی حتی به ضخامت کاغذ را به اجرا دراورده است .

تبلیغات اجتماعی
تبلیغات جهانی
تبلیغ خلاقانه

۷- انجمن حمایت از حیوانات WWF
Concept (مفهوم) :  حمایت از حیوانات
Slogan (شعار تبلیغاتی) : Support our fight against illegal hunting
Technique (روش و تکنیک) : آگاهی و تحریک

برترین تبلیغ
تبلیغ
تبلیغات


۸- تبلیغ خلاقانه YOGA CENTER
Concept (مفهوم) : انعطاف پذیری فوق العاده
Technique (روش و تکنیک) : استفاده از شباهت مفهومی و فرمی

تبلیغات برتر جهانی (5) بازاریابی


۹- لبنیات طعم دار Yoplait
Concept (مفهوم) : قدرت و ایجاد وجه تمایز
Slogan (شعار تبلیغاتی) : BURSTING WITH BIG FRUIT
Technique (روش و تکنیک) : اغراق و بزرگنمایی وجه تمایز

تبلیغات اجتماعی
تبلیغات جهانی
تبلیغ خلاقانه

۱۰- باغ وحش بوئنوس آیرس
Concept (مفهوم) : تغییر ترجیح مخاطب
Technique (روش و تکنیک) : مقایسه

برترین تبلیغ
تبلیغ
تبلیغات

منبع : tablighcity.com

باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir