تبلیغ سیتی: اهمیت تبلیغات در عصر مدرن با توجه به رشد تولید و در نتیجه رقابت در بازار افزایش یافته است. شکی نیست که زندگی ما بدون حضور تبلیغات باعث محرومیت از خیلی چیزهای ارزشمند می شود.

1- لاستیک کنتیننتال Continental
Concept (مفهوم) : دوام همیشگی (حتی لاستیکهای فرسوده کنتیننتال که برای تاب بچه ها استفاده شده را برده اند).

Slogan (شعار تبلیغاتی) : Longer Lasting Tires

Technique (روش و تکنیک) : طنز


2- پوشک بچه Pampers


,تبلیغات برتر جهانی (۸) تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات


Concept (مفهوم) : راحتی و احساس آرامش

Slogan (شعار تبلیغاتی) : Baby Comfort

Technique (روش و تکنیک) : ایجاد ارزش برای محصول


3-  مایع ظرفشویی quix


,تبلیغات برتر جهانی (۸) تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات


Concept (مفهوم) : نهایت راحتی

Slogan (شعار تبلیغاتی) : Happy mother’s day

Technique (روش و تکنیک) : مقایسه و طنز (شستن با این محصول براحتی استفاده از ظروف یکبار مصرف است)


4- سایت اینترنتی قرآن www.quran.com


,تبلیغات برتر جهانی (۸) تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات


Concept (مفهوم) : خواندن قرآن الکترونیکی

Technique (روش و تکنیک) : پیوند با وجوه اشتراک (ایده ای بسیار خلاق و زیبا)


5- غذای آماده  SHEETZ


,تبلیغات برتر جهانی (۸) تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات


Concept (مفهوم) : کیفیت خوب = ایجاد رضایت

Slogan (شعار تبلیغاتی) : Fresh food made to order

Technique (روش و تکنیک) : پیوند با لحظات خوش زندگی


6- چاقوی آشپزخانه  Sia huat knives

,تبلیغات برتر جهانی (۸) تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات


Concept (مفهوم) : قدرت و ایجاد وجه تمایز

Slogan (شعار تبلیغاتی) : For the sharpest knives

Technique (روش و تکنیک) : اغراق و بزرگنمایی


7- لندروور LANDROVER

,تبلیغات برتر جهانی (۸) تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات


,تبلیغات برتر جهانی (۸) تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات


Concept (مفهوم) : دیدن عجایب و سرزمینهای دست نیافتنی با لندرور

Slogan (شعار تبلیغاتی) : GO BEYOND

Technique (روش و تکنیک) : طنز و اغراق


8- راهنمای مشاغل YELLOW PAGE


,تبلیغات برتر جهانی (۸) تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات

,تبلیغات برتر جهانی (۸) تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات

,تبلیغات برتر جهانی (۸) تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات

Concept (مفهوم) : بدست آوردن راهنمایی برای هر چیزی

Technique (روش و تکنیک) : پیوند مفاهیم مشترک (ایده ای بسیار خلاقه و قابل تامل)


Brand Irony -9  ( تبلیغات استهزا آمیز یا تبلیغات منفی در کشور هند)

,تبلیغات برتر جهانی (۸) تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات


,تبلیغات برتر جهانی (۸) تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات


,تبلیغات برتر جهانی (۸) تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات

Concept (مفهوم) : تبلیغ منفی یا استهزا آمیز

Technique (روش و تکنیک) :  مقایسه