پرشین جی اف ایکس: ایده های تبلیغاتی خلاقانه برای سازمان های از اهیمت زیادی برخوردارند، چون این تبلیغاتی ابتکاری به انتقال پیام سازمان به مخاطبین هدف کمک می کند. در حالی که طراحان ایده های تبلیغاتی که دارای پیام مستقیم هستند را ترجیح می دهند، سایرین بر این باورند که تبلیغاتی که دارای پیام غیرمستقیم هستند می توانند جذابیت بیشتری داشته باشند. اما سوال اینجاست که نظر شما به عنوان یک بیننده یا یک طراح در مورد این دو گرایش چیست؟

ایده های تبلیغاتی زیر که برای سازمان های غیرانتفاعی طراحی شده است سعی در گسترش و تبلیغ پیام این سازمان ها با استفاده از هر دو جهت گیری، یعنی انتقال پیام به صورت مستقیم  و غیر مستقیم، دارد. شما هم می توانید نظر خود را در مورد این دو گرایش عنوان کنید.

  آگهی Eco India:
 
حداقل امروز درختان بیشتری بکاریم
  آگهی Al Ain Zoo:
فکر کنید که صرفه جویی در مصرف آب توسط شما میتواند جان چه کسانی را نجات دهد

,تصاویری از ایده های تبلیغاتی خلاقانه ایده های تبلیغاتی,سازمان های غیر انتفاعی,تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات
  آگهی Ponteio Lar Shopping:
شما ممکن است او را نبینید (کودک روی پله)، اما در زمستان او از سرما رنج میکشد. لباس گرم به آنها هدیه کنید.

,تصاویری از ایده های تبلیغاتی خلاقانه ایده های تبلیغاتی,سازمان های غیر انتفاعی,تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات35 آگهی بنیاد Surfrider برای روز پاکسازی سواحل:
متاسفانه سواحل نمیتوانند خود را پاکسازی نمایند

,تصاویری از ایده های تبلیغاتی خلاقانه ایده های تبلیغاتی,سازمان های غیر انتفاعی,تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات  آگهی موسسه EDF:
برای حفظ محیط زیست و گونه های جانوری در خطر انقراض، در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم

,تصاویری از ایده های تبلیغاتی خلاقانه ایده های تبلیغاتی,سازمان های غیر انتفاعی,تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغاتتبلیغ Unicef- هر کودک به یک خانواده نیاز دارد

,تصاویری از ایده های تبلیغاتی خلاقانه ایده های تبلیغاتی,سازمان های غیر انتفاعی,تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغاتحفاظت از کرگدن: گورخر

,تصاویری از ایده های تبلیغاتی خلاقانه ایده های تبلیغاتی,سازمان های غیر انتفاعی,تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغاتسازمان حمایت از قربانیان آزمایشات تحقیقاتی:
 اجازه ندهید تحقیقات شما در مورد کشف مواد زیبایی جان یک بی گناه را بگیرد

,تصاویری از ایده های تبلیغاتی خلاقانه ایده های تبلیغاتی,سازمان های غیر انتفاعی,تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغاتسازمان حمایت از افراد بی خانمان:
یک وعده غذایی وحشتناک برای شما می تواند بهترین اتفاق زندگی آنها باشد، پس کمک کنید تا آنها هم یک غذای خوب بخورند.

,تصاویری از ایده های تبلیغاتی خلاقانه ایده های تبلیغاتی,سازمان های غیر انتفاعی,تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغاتدستی برای کمک به حیات وحش:
 یک شاهکار همیشه توجه افراد بیشتری را به خود جلب می کند.

,تصاویری از ایده های تبلیغاتی خلاقانه ایده های تبلیغاتی,سازمان های غیر انتفاعی,تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغاتسازمان صلیب سرخ:
قبل از اینکه خیلی دیر شود کمک کنید: ماساژ قلبی

,تصاویری از ایده های تبلیغاتی خلاقانه ایده های تبلیغاتی,سازمان های غیر انتفاعی,تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغاتسازمان عفو بین الملل:
 ضرب و شتم در خیابان: چشم پوشی و نادیده گرفتن ما یعنی نادیده گرفتن حقوق بشر

,تصاویری از ایده های تبلیغاتی خلاقانه ایده های تبلیغاتی,سازمان های غیر انتفاعی,تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغاتCASA: سازمان حمایت از حقوق زنان خشونت مرد:
او زندگی شما را تحت کنترل دارد در حالی که دیگر متعلق به شما نیست.

,تصاویری از ایده های تبلیغاتی خلاقانه ایده های تبلیغاتی,سازمان های غیر انتفاعی,تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغاتکشتار با زباله:
 مرد در حال کشتن این حیوان است، اما چه کسی اسلحه را در دست او قرار داده است؟

,تصاویری از ایده های تبلیغاتی خلاقانه ایده های تبلیغاتی,سازمان های غیر انتفاعی,تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات

روز جهانی کودک:
 کودکان گم شده: برای کسانی که بازگشته اند و برای آنها که هنوز در جستجویشان هستند.

,تصاویری از ایده های تبلیغاتی خلاقانه ایده های تبلیغاتی,سازمان های غیر انتفاعی,تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات
آب ها تشنه هستند:
تبلیغ صرفه جویی در مصرف آب

,تصاویری از ایده های تبلیغاتی خلاقانه ایده های تبلیغاتی,سازمان های غیر انتفاعی,تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغاتسازمان دوستداران زمین:
 زمین در حال گرم شدن است

,تصاویری از ایده های تبلیغاتی خلاقانه ایده های تبلیغاتی,سازمان های غیر انتفاعی,تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات
سازمان حمایت از کارگران:
کارگران ابزار نیستند. چه تفاوتی بین یک گارگر و یک انسان است؟ هیچ، آنها هم از حقوق انسانی برخوردارند.

,تصاویری از ایده های تبلیغاتی خلاقانه ایده های تبلیغاتی,سازمان های غیر انتفاعی,تبلیغات,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات