ام بی ای نیوز: سیستم کمکی دید در شب مرسدس بنز یک تکنولوژی مادون قرمز برای کسب دیدی روشن‌تر در شب به شمار می‌رود. به نظر شما برای تبلیغ این تکنولوژی نوآورانه چه می‌توان کرد؟ آژانس تبلیغاتی FHV BBDO آمستردام برای انجام این کار از شب تاریک روزی روشن ساخته است. در زیر ببیند که چه اتفاقی می‌افتد وقتی که در یک شب جمعه در ماه دسامبر خودروی مرسدس بنز خیابانی در آمستردام هلند را روشن می‌کند.