کار: در ایالات متحده، مسابقات ورزشی یک فرصت استثنایی برای صنعت محسوب می‌شود تا محصولات خود را به نحو مطلوبی تبلیغ نمایند. تبلیغات تلویزیونی مسابقات سوپر به اول (فینال فوتبال آمریکایی) از همین دسته است. اما در برابر 110 میلیون بیننده این مسابقات، 0 میلیون بیننده جام جهانی فوتبال را باید در نظر آورد.

نیسان نیز یک از شرکت‌هایی است که فرصت جام جهانی را برای تبلیغ خودروی سنترا استفاده کرده است. این تبلیغ خلاقانه را ببینید.