ام بی ای نیوز: هیچ چیز در زندگی آن قدر شیرین نیست که بفهمی دیگران حالت را درک کرده و تو را میان خود پذیرفته‌اند. این احساس می‌تواند علایق آکادمیک، گزینه‌های شغلی، سبک لباس پوشیدن یا تصمیمات رمانتیک را در برگیرد. این بار کوکاکولا فرارسیدن ماه رحمت و برکت الهی را جشن می‌گیرد.

رمضان امسال، کوکاکولا در آگهی تبلیغاتی ویدیویی خود به نام "ماه رمضان فرارسید (تحول قلب ها)" ترس یک عکاس جوان از مخالفت با آرزوی پدر و مادرش و رویای مهندس شدن او در آینده را نشان می‌دهد اما این تمام ماجرا نیست.

این آگهی تبلیغاتی دلگرم کننده توضیح می‌دهد که هیچ زمانی بهتر از الان برای پذیرفتن نیست. گفت‌وگو را شروع کنید، به دیگران لبخند بزنید و دوستی برای تمام عمر پیدا کنید. رمضان کریم!