ام بی ای نیوز: دو دیزاینر پاریسی به نام های سرجیو آلونسو و سباستیان پیاسنتینی اخیرا چندید پوستر جذاب و گیرا را برای کمپین "Open Happiness" کوکاکولا طراحی کرده اند.

این پوسترها پر از جزئیات پیچیده بوده و هریک تمی خاص دارند که شامل "گربه ها و پرنده ها"، "عروس و دامادها" و "ورزشکاران و جام های قهرمانی" می شوند. برای مثال گربه ها در انتظار شادی ناشی از بیرون آمدن پرندگان بوده و ورزشکاران نیز مشتاق کسب جام قهرمانی هستند.

گربه ها و پرنده ها


طرفداران و فوتبالیست ها
,پوسترهای جذاب کوکاکولا, پر از جزئیات پیچیده کوکاکولا,پوستر,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات


عروس و دامادها
,پوسترهای جذاب کوکاکولا, پر از جزئیات پیچیده کوکاکولا,پوستر,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات


ورزشکاران و جام های قهرمانی
,پوسترهای جذاب کوکاکولا, پر از جزئیات پیچیده کوکاکولا,پوستر,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات


انسان ها و آدم فضایی ها
,پوسترهای جذاب کوکاکولا, پر از جزئیات پیچیده کوکاکولا,پوستر,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات