متمم: در کشور ما،‌ به انواع دلایل علمی، فنی، اقتصادی، اجرایی و حقوقی، سهم قابل توجهی از تبلیغات محیطی، به تبلیغ روی بیلبورد‌ها اختصاص یافته است. البته در سالهای اخیر، تبلیغ روی اتوبوس‌ها و تبلیغ در ایستگاه‌های اتوبوس و مترو و داخل مترو، به عنوان فضاهای جدیدی برای تبلیغات محیطی در نظر گرفته شده است.

اما تبلیغات محیطی میتواند ارزان‌تر، خلاقانه‌تر و اثربخش‌تر باشد. در اینجا برخی از نمونه‌های خلاقانه تبلیغات محیطی را مرور می‌کنیم. احتمال دارد بسیاری از این تصاویر را قبلاً دیده باشید. اما قطعاً مرور مجدد یک مجموعه از آنها در کنار یکدیگر می‌تواند الهام‌بخش و لذت‌بخش باشد.

اگر قرار بود،‌ انتخاب سرآشپز داشته باشیم، ما تبلیغ دوراسل را انتخاب می‌کردیم. چون از فضای تلف شده‌ای که معمولاً زیبایی محیط شهری را هم ناگزیر می‌کاهد، فضایی زیبا،‌ خلاقانه و مولد ارزش اقتصادی ایجاد کرده است.


McDonald
 
تبلیغات خلاقانه و جذاب در محیط های عمومی تبلیغات

McDonald
 
,تبلیغات خلاقانه و جذاب در محیط های عمومی تبلیغات,بیلبورد,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات

Nikon

,تبلیغات خلاقانه و جذاب در محیط های عمومی تبلیغات,بیلبورد,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات

rexona

,تبلیغات خلاقانه و جذاب در محیط های عمومی تبلیغات,بیلبورد,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات

 IKEA

,تبلیغات خلاقانه و جذاب در محیط های عمومی تبلیغات,بیلبورد,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات

IKEA
 
,تبلیغات خلاقانه و جذاب در محیط های عمومی تبلیغات,بیلبورد,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات

Mercedes-Benz
 
,تبلیغات خلاقانه و جذاب در محیط های عمومی تبلیغات,بیلبورد,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات

IBM
 
,تبلیغات خلاقانه و جذاب در محیط های عمومی تبلیغات,بیلبورد,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات

IBM

,تبلیغات خلاقانه و جذاب در محیط های عمومی تبلیغات,بیلبورد,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات

 
,تبلیغات خلاقانه و جذاب در محیط های عمومی تبلیغات,بیلبورد,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات

Duracell
 
,تبلیغات خلاقانه و جذاب در محیط های عمومی تبلیغات,بیلبورد,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات

Duracell
 
,تبلیغات خلاقانه و جذاب در محیط های عمومی تبلیغات,بیلبورد,مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات

Mars

این مطلب از وب سایت متمم (محل توسعه مهارتهای من) انتخاب شده است. برای دسترسی به مطالب بیشتر به این وب سایت مراجعه کنید