تلگراف کشی
 
آکاایران: تلگراف کشی در عصر قاجار (+عکس)

آکایران :"عباسعلی خان دنبلی"به عنوان اولین تلگراف ی به استخدام اداره پست و تلگراف درآمد

بنا به گزارش آکاایران : تلگراف کشی در عصر قاجار (عکس)
انتشار اخبار اختراع وسیله ارتباطی جدیدی با نام تلگراف در اروپا باعث شد ناصرالدین شاه قاجار دستور دهد خطی برای ارتباط تلگراف در ایران نیز راه اندازی و مورد استفاده قرار گیرد و چیزی نگذشت که همین وسیله به مهمترین ابزار ارتباطی زمان خود تبدیل شد.

"عباسعلی خان دنبلی" را اولین کسی می دانند که در ایران زبان مورس را آموخت و به عنوان اولین تلگراف ی نخستین ارتباط تلگراف در ایران میان مدرسه دارالفنون و کاخ گلستان را برای شاه قرائت کرد. پیامی که آن روز عباسعلی خان برای شاه قرائت کرد این بود: «منت خدای را عزّ وجلّ که طاعتش موجب قربت است و به شکراندرش مزید نعمت …»

تلگراف کشی,تلگراف کشی زمان قاجار,عکس از تلگراف کشی

 تلگراف کشی در عصر قاجار

خطوط تلگراف در ایران به سال 1234 هجری شمسی بیش از یک دهه بعد از اروپا و امریکا مابین کاخ گلستان و مدرسه دارالفنون کشیده شد و با توجه ویژه ناصرالدین شاه به سرعت توسعه یافت. انگلیس که در آن زمان به دنبال تکمیل خط تلگراف اروپا به هندوستان بود برای کشیدن خط تلگراف در ایران پیش قدم شد و در سال 1241 هجری شمسی با دولت ایران قراردادی منعقد کرد.

تلگراف کشی,تلگراف کشی زمان قاجار,عکس از تلگراف کشی

 تلگراف کشی

در زمان ناصرالدین شاه قاجار اولین ارتباط تلگراف در ایران راه اندازی و مورد استفاده قرار گرفت

آکاایران: بر اساس این قرارداد یک رشته سیم از راه مدیترانه به خانقین کرمانشاه، همدان، تهران، اصفهان، شیراز، کرمان و بندر بوشهر کشیده شد و علاوه بر این خطوط با عقد قراردادى دیگر در سال 1244 هجری شمسی خط تلگراف به سوى اروپا و شبه قاره هند پیوند خورد. در آن زمان در روزنامه وقایع اتفاقیّه اخبار و گزارشات مربوط به این تکنولوژی جدید با تعابیری چون چرخ الماس، چرخ آتشی، سیم آهن، راه سیم آهن، چرخ صاعقه و سیم صاعقه کار می شد.

 

تلگراف کشی,تلگراف کشی زمان قاجار,عکس از تلگراف کشی

 عکس تلگراف کشی

اولین خطوط تلگراف در ایران در سال 1234  مابین کاخ گلستان و مدرسه دارالفنون کشیده شد

 

عباسعلی خان دنبلی که اولین تلگراف تاریخ ارتباطات ایران را برای شاه قرائت کرده بود به عنوان اولین تلگراف ی به استخدام اداره پست و تلگراف درآمد و همزمان با گسترش خطوط تلگراف در ایران از سوی این اداره به نقاط مختلف کشور اعزام می شد. سبزوار، خویی، کرمان، کرمانشاه و خراسان نقاطی بود که وی مدتی را در آنجا به عنوان تلگراف ی مشغول به کار بود.

 

تلگراف کشی,تلگراف کشی زمان قاجار,عکس از تلگراف کشی

 تلگراف کشی در عصر قاجار

تلگراف کشی,تلگراف کشی زمان قاجار,عکس از تلگراف کشی

تلگراف کشی در زمان قاجار 

در زمان ناصرالدین شاه  وظیفه تلگراف یان این بود که بطور مرتب اوضاع شهر خود را به دربار گزارش کنند

 

 در آن زمان وظیفه تلگراف یان این بود که بطور مرتب اوضاع شهر خود را به دربار گزارش کنند برای همین کسانی که برای این کار انتخاب می شدند معمتد دربار بودند و فرستاده شخص شاه به شهرهای مختلف به حساب می آمدند. گزارش های تلگراف ی ها به دربار که معمولا محرمانه هم بود شامل تمامی اتفاقات مهمی بوده که در شهر رخ می داد.

 

تلگراف کشی,تلگراف کشی زمان قاجار,عکس از تلگراف کشی

 تلگراف کشی در عصر قاجار

تلگراف کشی,تلگراف کشی زمان قاجار,عکس از تلگراف کشی

 تلگراف کشی عصر قاجار

 

عکس هایی که در این مطلب آورده شده از مجموعه عکس های "سر پرسی سایکس" مستشار نظامی بریتانیا در کرمان انتخاب شده و مربوط به زمانی است که احتمالا بر اساس قرارداد منعقد شده مابین ایران و انگلیس خطوط تلگراف به سمت کرمان کشیده می شود. این عکس ها که تاریخ دقیق و عکاس آنها مشخص نیست از مراحل سیم کشی و بلند کردن تیرهای تلگراف برای دایر کردن تلگراف انه کرمان عکاسی شده است و از معدود منابع مصور از ورود تلگراف به ایران به شمار می رود.

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران