آکاایران:  بر اساس روش تاریخ گذاری رادیوکربن، قدمت این نسخه حداقل 1370 سال تخمین زده شده که آن را در میان قدیمی ترین نسخه های موجود قرآن قرار می دهد.

آکاایران: کشف حیرت انگیز قدیمی ترین نسخه خطی قرآن (عکس)

صفحات این کتاب مقدس حدود یک قرن است که به صورت ناشناخته در کتابخانه دانشگاه بیرمنگام انگلستان باقی مانده بود.

قدیمی ترین نسخه خطی قرآن,نسخه خطی قرآن,

 نسخه خطی قرآن

محمد عیسی والی، متخصص نسخ خطی کتابخانه بریتانیا می گوید: این کشف هیجان انگیز باعث خوشحالی مسلمانان خواهد شد.

این نسخه خطی به همراه مجموعه ای از دیگر کتاب ها و اسناد متعلق به خاورمیانه، بدون اینکه به عنوان یکی از قدیمی ترین نسخه های قرآن جهان شناخته شده باشد، در کتابخانه نگهداری می شده است. هنگامی که یک پژوهشگر دوره دکتری نگاه دقیق تری به این برگه ها انداخت، تصمیم گرفته شد یک آزمایش تاریخ گذاری رادیو کربن بر روی آن انجام شود که نتیجه شگفت انگیز بود.

قدیمی ترین نسخه خطی قرآن,نسخه خطی قرآن,

 نسخه خطی قرآن کریم

سوزان ورال، مدیر مجموعه های خاص دانشگاه بیرمنگام می گوید: پژوهشگران در رؤیاهای خود هم نمی دیدند که این نسخه چنین قدمتی داشته باشد.

وی گفت: کشف اینکه ما یکی از قدیمی ترین نسخه های قرآن کل جهان را داریم، بسیار هیجان انگیز است.

این نسخه به واحد آزمایش رادیوکربنی دانشگاه آکسفورد سپرده شد و بررسی ها نشان داد که صفحات این قرآن قدیمی از پوست گوسفند و یا بز هستند و این قرآن در زمره قدیمی ترین نسخه هایی است که تاکنون به جای مانده است.

دیوید تامس، استاد اسلام و مسیحیت دانشگاه بیرمنگام در این باره گفت: این صفحات کشف شده ما را به نخستین سال های پس از ظهور اسلام می برد.

قدیمی ترین نسخه خطی قرآن,نسخه خطی قرآن,

نسخه خطی قرآن قدیمی

تامس گفت: بنابر آزمایش های رادیوکربنی دانشگاه آکسفورد بیش از درصد احتمال دارد که این نسخه بین سال های 568 تا میلادی 645 میلادی نوشته شده باشد.

وی افزود: بنابراین کاملاً محتمل است که شخصی که این قرآن را نوشته در زمان محمد [ص] زنده بوده است.

این نسخه به خط حجازی، یکی از قدیمی ترین رسم الخط های عربی نوشته شده است.

با توجه به اینکه تاریخ گذاری رادیوکربن، یک بازه زمانی برای قدمت ارائه می دهد، نسخ خطی دیگری نیز هستند که در بازه زمانی این قرآن نگاشته شده اند. بنابراین مشخص کردن اینکه کدام یک از این نسخ قدیمی ترین است، کار بسیار دشواری است.

اما آخرین تاریخ احتمالی که برای نسخه قرآن دانشگاه بیرمنگام در نظر گرفته شده (سال 645 میلادی) آن را در شمار قدیمی ترین نسخه های قرآن قرار می دهد.

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی اکاایران