آکاایران: مجموعه: تاریخ و تمدن

 

«کن راسک» یک کانادایی است که در فاصله سال های ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳ به همراه خانواده در ایران زندگی کرده و عکس های بسیاری گرفته است. یک ایرانی پس از ۴۰ سال این عکس ها را از انبار خانهٔ کن بیرون آورده و آن ها را ظاهر کرده است. 

 

کن راسک حدود ۴۰ سال پیش در اداره آب و برق تورنتو کار می کرد. در آن سال ها ایران اجرای برخی پروژه های برق را به شرکت های خارجی می سپرد. یکی از این آن ها همان شرکتی بود که راسک در آن کار می کرد. به این ترتیب راسک همراه با خانواده به ایران می آید. آن زمان سفارتخانه هایی همچون سفارت بریتانیا و آمریکا برای خود مدرسه هایی داشتند و فرزندانشان در این مدرسه ها تحصیل می کردند. با این حال کن تصمیم می گیرد در سال هایی که ایران است فرزندان خود را به جای این مدرسه ها، به مدارس خصوصی ایران بفرستد. 

 

 

آکاایران: عکس های دیده نشده از ایران قبل از انقلاب

ایران قبل از انقلاب

 

 وضعیت فرهنگی ایران قبل از انقلاب

عکس های ایران قبل از انقلاب

 

 زنان ایران قبل از انقلاب

 

 سینمای ایران قبل از انقلاب

 

 سواحل ایران قبل از انقلاب

 

 

 عکس های ایران قبل از انقلاب

 

عکس های دیده نشده از ایران قبل از انقلابایران قبل از انقلاب

 

 تاریخ و تمدن

 

 عکس های قبل از انقلاب

 

 فضایی ایران قبل از انقلاب

 

 وضعیت فرهنگی ایران قبل از انقلاب

 

 زنان ایران قبل از انقلاب

 

 سینمای ایران قبل از انقلاب

 

 سواحل ایران قبل از انقلاب

 

 عکس های ایران قبل از انقلاب

 

 

.

منبع :