آکاایران: آتشکده کازرون؛ یادگاری از بهرام گور

آکاایران: آتشکده کازرون؛ یادگاری از بهرام گور


یادگار روزگار فخر و شکوه ایرانیان

آتشکده ثبت ملی شده کازرون در 10 کیلومتری جنوب این شهر قرار دارد. این بنا به سبک چهار طاقی ساخته شده و در ساخت آن از مصالحی چون سنگ و گچ استفاده شده است. نقشه این عمارت که براساس شواهد در عهد بهرام گور ساخته شده بی نهایت ساده بوده و شامل تالاری مربع است که هر وجه آن با طاقی بیضی شکل به بیرون راه داشته و برفراز آن گنبدی قرار داشته است. ابعاد خارجی بنا، 30/۵×3۰/5 متر، ضخامت دیوارها یک متر و دهانه طاق ها 5/2 متر است. پایه ها از قطعه سنگ هایی تراشیده شده، به کمک ملاطی از گچ ایجاد شده اند. این نحوه سنگ چینی، در داخل پایه ها نیز ادامه داشته است. ضربی طاقی های بیضی به کمک قلوه سنگ ها انجام شده است. در حال حاضر تنها دو پایه و یک طاقی از بنای مذکور برجای بوده و گنبد به کلی خراب شده و اثری از آن باقی نمانده است. از آن جا که این بنا در میان حصاری از تپه های کم ارتفاع قرار گرفته است، از فاصله دور دیده نمی شود.

نویسنده: رضا سلیمان نوری


.

منبع : seemorgh.com