آکاایران: ۱۰ اثر باستانی دهکده جهانی

آکاایران: ذهن کنجکاو بشر عامل اصلی بسیاری از اکتشافات او بوده و به طور کلی علاقه بشر برای سر درآوردن از اسرار و رموز باعث شده که بسیاری از اکتشافات صورت گیرد و البته همین علاقه باعث شده تا انسان برای یافتن ناشناخته های دیگر سرزمین ها بار سفر ببندد.

 

گردآوری و تنظیم:گروه فرهنگ و هنر آکا ایران
.

منبع :