آکاایران: سال قبل در چنین روزی ژنرال دوگل رییس جمهوری فرانسه و همسرش به دعوت رسمی مقامات ایران برای دیدار چهار روزه به ایران سفر کرد.

 
مجله آکا ایران:  ژنرال دوگل رئیس جمهور اسبق فرانسه در ۲۴ مهر ۱۳۴۲ برای دیداری ۴ روزه از ایران در رأس هیأتی به تهران آمد؛ ده ها خبرنگار و عکاس فرانسوی او را در این سفر همراهی می کردند. او در جریان این سفر ضمن دیدار با مقامات ایرانی در تهران از آثار تاریخی اصفهان و شیراز نیز دیدن کرد.
 
مورخان روابط ایران و فرانسه در دوران حکومت ژنرال دوگل که سیاستی مستقل از ابرقدرت های شرق و غرب در پیش گرفته بود را مثبت ارزیابی می کنند و سفر شاه ایران به فرانسه و نیز سفر چهار روزه رئیس جمهور این کشور به ایران را نشانه ای از گرمی روابط عنوان می کنند.
 
“ادوارد سابلیه” خبرنگار روزنامه لوموند که در آن سفر همراه هیأت دوگل به ایران سفر می کند در گزارش خود از این سفر مسافرت سال ۱۹۶۳ ژنرال دوگل به ایران را یکی از سفرهای فراموش نشدنی او می خواند.
 
“ریموند دارول” عکاس آژانس عکس سیگما که یکی از همراهان ژنرال دوگل در سفر به ایران بوده است از دوگل در فرودگاه مهرآباد، مراسم و تشریفات رسمی استقبال در دربار، سفر به شیراز و اصفهان عکاسی کرده است.
 
 

آکاایران: ژنرال دوگل میهمان دربار محمدرضا شاه (تصاویر)

 
ژنرال دوگل میهمان دربار محمدرضا شاه (تصاویر) - -آکاژنرال دوگل میهمان دربار محمدرضا شاه (تصاویر) - -آکا
 
ژنرال دوگل میهمان دربار محمدرضا شاه (تصاویر) - -آکاژنرال دوگل میهمان دربار محمدرضا شاه (تصاویر) - -آکا
 
ژنرال دوگل میهمان دربار محمدرضا شاه (تصاویر) - -آکاژنرال دوگل میهمان دربار محمدرضا شاه (تصاویر) - -آکا
 
ژنرال دوگل میهمان دربار محمدرضا شاه (تصاویر) - -آکاژنرال دوگل میهمان دربار محمدرضا شاه (تصاویر) - -آکا
 
ژنرال دوگل میهمان دربار محمدرضا شاه (تصاویر) - -آکاژنرال دوگل میهمان دربار محمدرضا شاه (تصاویر) - -آکا
 
ژنرال دوگل میهمان دربار محمدرضا شاه (تصاویر) - -آکاژنرال دوگل میهمان دربار محمدرضا شاه (تصاویر) - -آکا
 
ژنرال دوگل میهمان دربار محمدرضا شاه (تصاویر) - -آکاژنرال دوگل میهمان دربار محمدرضا شاه (تصاویر) - -آکا
 
ژنرال دوگل میهمان دربار محمدرضا شاه (تصاویر) - -آکاژنرال دوگل میهمان دربار محمدرضا شاه (تصاویر) - -آکا
 
ژنرال دوگل میهمان دربار محمدرضا شاه (تصاویر) - -آکاژنرال دوگل میهمان دربار محمدرضا شاه (تصاویر) - -آکا
 
ژنرال دوگل میهمان دربار محمدرضا شاه (تصاویر) - -آکاژنرال دوگل میهمان دربار محمدرضا شاه (تصاویر) - -آکا
 
ژنرال دوگل میهمان دربار محمدرضا شاه (تصاویر) - -آکاژنرال دوگل میهمان دربار محمدرضا شاه (تصاویر) - -آکا
 
 
.

منبع :