آکاایران: ماجرا از آنجایی شروع شد که در در دهه ی 1920 فردی به نام « آلفونسو مینگانا » که یک کشیش کلدانی متولد عراق بود ، اوراقی را که شامل 3 هزار سند و کتاب خطی

 

قدیمی ترین کتاب قرآن در دنیا :
به گزارش آکا ایران: طی تحقیقاتی که بر روی اوراق یک کتاب قرآن انجام شده ، کشف شد که این اوراق کتاب قرآن مربوط می شود به 1370 سال پیش .ماجرا از آنجایی شروع شد که در در دهه ی 1920 فردی به نام « آلفونسو مینگانا » که یک کشیش کلدانی متولد عراق بود ، اوراقی را که شامل 3 هزار سند و کتاب خطی بود از منطقه ی خاورمیانه جمع آوری کرد و آنها را به بریتانیا برد و از آنها در کتابخانه ی دانشگاه بیرمنگهام نگه داری شد .

 

نگه داری از متون معروف به « مجموعه مینگانا » در کتابخانه ی دانشگاه بیرمنگهام حدود سال بدون تحقیق و ثبت تاریخچه ی این متون صورت گرفت و سال تمام کسی نمی دانست که قدمت این متون به چندین سال پیش بر می گشت .تا اینکه یکی از دانشجویان دکترای دانشگاه به هنگام تحقیق و بررسی اسناد « مجموعه مینگانا » تصمیم گرفت

 

تا برای کشف قدمت این آثار ، اوراق این مجموعه را که برخی از آنها اوراق یک کتاب قرآن نیز بوده اند ، به رادیوکرین دانشگاه آکسفورد ، واحد تحقیقاتش ارسال کند تا قدمت این اوراق که بر روی جلد آن حک شده بود ، شناسایی شود .پس از انجام تحقیقات ، معلوم شد که نوشته ی بر روی پوست جلد این کتاب قرآن به سالهای 568 تا 645 میلادی بر می گردد . استدلال هایی که ثابت می کند این کتاب قرآن یکی از قدیمی ترین کتاب های قرآن جهان می تواند باشد این است که :

 

1. این کتاب قرآن با خط حجازی نوشته شده . خطی که در آن زمان ها یکی از اولین شیوه های کتابت به زبان عربی به حساب می آمده .

 

2. پیامبر گرامی اسلام در سال 570 میلادی به دنیا آمد و در سال 632 میلادی از دنیا رفت و مطابقت داشتن تاریخ نگارش آن با طول زمان زندگی پیامبر اکرم ثابتمی کند که این مکتوب جزو قدیمی ترین کتابهای قرآن جهان به حساب می آید .

قدیمی ترین کتاب قرآن تاریخ جهان (عکس) -آکاقدیمی ترین کتاب قرآن تاریخ جهان (عکس) -آکا
قدیمی ترین کتاب قرآن تاریخ جهان (عکس) -آکاقدیمی ترین کتاب قرآن تاریخ جهان (عکس) -آکا
قدیمی ترین کتاب قرآن تاریخ جهان (عکس) -آکاقدیمی ترین کتاب قرآن تاریخ جهان (عکس) -آکا
قدیمی ترین کتاب قرآن تاریخ جهان (عکس) -آکاقدیمی ترین کتاب قرآن تاریخ جهان (عکس) -آکا
قدیمی ترین کتاب قرآن تاریخ جهان (عکس) -آکاقدیمی ترین کتاب قرآن تاریخ جهان (عکس) -آکا
قدیمی ترین کتاب قرآن تاریخ جهان (عکس) -آکاقدیمی ترین کتاب قرآن تاریخ جهان (عکس) -آکا
قدیمی ترین کتاب قرآن تاریخ جهان (عکس) -آکاقدیمی ترین کتاب قرآن تاریخ جهان (عکس) -آکا
قدیمی ترین کتاب قرآن تاریخ جهان (عکس) -آکاقدیمی ترین کتاب قرآن تاریخ جهان (عکس) -آکا


منبع :