آکاایران: ۱۴ می ۱۹۴۸ روزی است که قیومیت بریتانیا بر فلسطین به پایان رسید اما رژیم صهیونیستی با اعلام موجودیت خود نزدیک به هفت دهه اشغالگری را آغاز کرد.

مجله آکا ایران: ماجرای تولد رژیم صهیونیستی به اشغال فلسطین توسط انگلستان در جریان جنگ جهانی اول باز می گردد؛ زمانی که یهودیان صهیونیست که از دهه ها قبل با مهاجرت به فلسطین ایده تاسیس کشوری یهود را دنبال می کردند پس از آنکه انگلیس قیومیت فلسطین را از آن خود کرد گام های نخستین تاسیس کشور یهود را بر داشتند.

روز تاسیس اسرائیل

روز تاسیس اسرائیل

یکی از مهمترین این اقدامات برای تاسیس کشور مستقل در سال ۱۹۱۷ انجام گرفت؛ “لرد روچیلد” که سرپرستی فدراسیون صهیونیسم در انگلستان را به عهده داشت، پیش نویس لایحه ای را به “بالفور”، وزیر خارجه وقت انگلیس تحویل داد که در آن خواستار حمایت از تشکیل کشوری یهود در فلسطین شده بود. بالفور نیز در اعلامیه ای حمایت انگلیس از تشکیل یک دولت یهود در فلسطین را اعلام کرد.

 از این تاریخ تا ۱۴ می ۱۹۴۸ مقاومت مردم فلسطین با اشغالگری صهیونیست ها به اشکال مختلف انجام گرفت؛ اما جنگ جهانی دوم و نسل کشی یهودیان به دست آلمان نازی باعث شد تا صهیونیست ها بتوانند مهمترین گام برای تاسیس دولت یهود را بر دارند.
 
از سوی دیگر با آغاز دوران قیومیت انگلیس موج مهاجرت یهودیان به فلسطین به راه افتاد به طوری که در طی ۳۰ سال، جمعیت یهودیان ۱۲ برابر شد. مهاجران با حمایت بریتانیا سازمان نظامی کاملی تشکیل دادند و همزمان زمین های فلسطینیان را به چند برابر قیمت تصاحب کردند.
 
در ۱۴ می سال ۱۹۴۸ قیومیت بریتانیا بر فلسطین به پایان رسید اما صهیونیست ها بلافاصله و در همان روز با انتشار منشور استقلال، موجودیت کشور اسرائیل را اعلام کردند؛ فلسطینیان این روز را “روز نکبت” نام گذاری کرده اند.

درست فردای آن روز، ارتش های کشورهای عربی و گروه زیادی از چریک های داوطلب عرب به محدوده کشور تاره تاسیس اسرائیل از چند جبهه حمله بردند اما نهایتا این حملات با شکست اعراب به پایان رسید.  

“رابرت کاپا” عکاس مشهور جنگ همزمان با پایان قیومیت انگلیس و تاسیس رژیم صهیونیستی در فلسطین به این کشور سفر می کند و مهمترین لحظات تاریخ معاصر این منطقه را در قالب تصویر به ثبت می رساند.

کاپا که پیش از اعلام منشور استقلال اسرائیل به سرزمین اشغالی می آید تا پس از اعلام موجودیت این رژیم و آغاز جنگ اعراب در آنجا می ماند و عکاسی می کند. مهاجرت یهودیان و زندگی آنها در مناطق تحت اشغال در عکس هایی که او در این مدت گرفته است قابل مشاهده است. عکس های او از لحظه قرائت اعلامیه استقلال اسرائیل در موزه وقت تل آویو توسط “بن گورین” اولین نخست وزیر این رژیم آغاز و در ادامه مهاجرت یهودیان به سرزمین های اشغالی  و زندگی در آنجا را شامل می شود.

آکاایران: روز تاسیس اسرائیل، روز تولد کَفتارها (تصاویر)

 

تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیل

تاسیس دولت اسرائیل

 

 

تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیل

 

تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیل

تاسیس کشور اسرائیل

 

تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیل

تأسیس اسرائیل

 

تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیل

تاسیس اسرائیل

 

 

تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیل

تاسیس دولت اسرائیل

 

 

تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیل

تأسیس اسرائیل

 

 

تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیل

 

 

تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیل

روز تاسیس اسرائیل

 

 

تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیل

تأسیس اسرائیل

 

 

تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیل

تاسیس دولت اسرائیل

 

 

تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیل

تاسیس اسرائیل

 

 

تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیل

تاسیس دولت اسرائیل

 

 

تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیل

تاسیس دولت اسرائیل

 

 

تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیل

تاسیس اسرائیل

 

 

تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیل

 

 

تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیل

تاسیس دولت اسرائیل

 

 

تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیل

 

 

تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیل

تأسیس اسرائیل

 

 

تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیل

روز تاسیس اسرائیل

 

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران