آکاایران: ناصرالدین شاه قاجار نه تنها همسران زیادی داشت، بلکه از این همسران صاحب فرزندان پرشماری هم شد. یکی از دختران او مدافع مشروطه خواهان بود و یکی دیگر پیانو می نواخت. تصاویری کمیاب از برخی دختران ناصرالدین شاه را ببینید. این تصاویر را دویچه وله منتشر کرده است.

دختران ناصرالدین شاه

عصمت الدوله
ناصرالدین شاه قاجار نه تنها همسران زیادی داشت، بلکه از این همسران فرزندان پرشماری نیز به دنیا آمدند. عصمت الدوله یکی از دختران ناصرالدین شاه بود. مادر عصمت الدوله، تاج الدوله (نوه فتحعلی شاه) از زنان “عقدی” ناصرالدین شاه بود. عصمت الدوله در سال ۱۲۷۱ متولد شد. با ورود پیانو به ایران در سال ۱۲۸۱، عصمت الدوله جزو اولین زنان ایرانی بود که نواختن پیانو را فرا گرفت.

.

دخترهای ناصرالدین شاه,دخترای ناصرالدین شاه,عکس دخترای ناصرالدین شاه

 

همسر و دختر و نوه ناصرالدین شاه در یک قاب
وقتی هنوز عصمت الدوله ده سال بیشتر نداشت، دوستعلی خان معیرالممالک، عصمت الدوله را برای پسر ده ساله خود “دوست محمدخان” از ناصرالدین شاه خواستگاری کرد، که پاسخ شاه مثبت بود. حاصل این ازدواج به دنیا آمدن چهار فرزند بود؛ عصمت الملوک، دوستعلی خان معیرالممالک، دوستمحمدخان اعتصام الدوله و فخرالتاج. تصویری از عصمت الدوله (دختر ناصرالدین شاه)، مادرش تاج الدوله (همسر ناصرالدین شاه) و دخترش فخرالتاج.
.

دخترهای ناصرالدین شاه,دخترای ناصرالدین شاه,عکس دخترای ناصرالدین شاه

دخترهای ناصرالدین شاه

 

فخرالتاج
فخرالتاج (نوه ناصرالدین شاه) فرزند چهارم عصمت الدوله بود که در سال ۱۲۹۶ به دنیا آمد.

 

دخترهای ناصرالدین شاه,دخترای ناصرالدین شاه,عکس دخترای ناصرالدین شاه

دخترهای ناصرالدین شاه

 

خاطرات ناصرالدین شاه درباره سبیل عصمت الدوله

ناصرالدین شاه پدر عصمت الدوله درباره آرایش دختر خود می نویسد: «وعده داشتیم خانه ظل السلطان از صبح رفتیم … من و ظل السلطان و نایب السلطنه رفتیم اندرون از همان راه گلخانه … عصمت الدوله سبیل داشت به قدر سبیل نایب السلطنه».
 
 
دخترهای ناصرالدین شاه,دخترای ناصرالدین شاه,عکس دخترای ناصرالدین شاه

دخترهای ناصرالدین شاه

 

نوه ناصرالدین شاه در کنار همسر خود مستوفی الممالک
عصمت الملوک، فرزند دوم عصمت الدوله که در سال ۱۲۹۱ به دنیا آمد. تصویری از عصمت الملوک نوه ناصرالدین شاه و همسرش حسن مستوفی الممالک.

 

دخترهای ناصرالدین شاه,دخترای ناصرالدین شاه,عکس دخترای ناصرالدین شاه

دختران ناصرالدین شاه

 

عصمت الملوک و همسرش
حسن مستوفی الممالک همسر عصمت الملوک، چند دوره نخست وزیر ایران در دوره قاجار و در دوره رضاشاه بود.

 
دخترهای ناصرالدین شاه,دخترای ناصرالدین شاه,عکس دخترای ناصرالدین شاه

 

شطینت عصمت الملوک نوه ناصرالدین شاه (وسط عکس) و بستگان مقابل دوربین

.
دخترهای ناصرالدین شاه,دخترای ناصرالدین شاه,عکس دخترای ناصرالدین شاه

دختران ناصرالدین شاه

دخترهای ناصرالدین شاه,دخترای ناصرالدین شاه,عکس دخترای ناصرالدین شاه

دخترهای ناصرالدین شاه

 
تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه و مدافع مشروطه خواهان
تاج السلطنه از دیگر دختران ناصرالدین شاه بود. مادر او توران السلطنه دختر عموی ناصرالدین شاه بود که بعدا همسر ناصرالدین شاه شد. تاج السلطنه در اواخر سال ۱۳۰۱ به دنیا آمد. تاج السلطنه در صدر مشروطه جزو دست اندرکاران “انجمن آزادی زنان” بود و با شاعرانی هم چون میرزاده عشقی و عارف قزوینی ارتباط داشت. ناصرالدین شاه تا زمانی که زنده بود به دخترش تاج السلطنه بسیار توجه می کرد ولی پس از مرگ ناصرالدین شاه، تاج السلطنه به دلیل حمایت از “مشروطه خواهان” و انتقاد از رفتار درباریان و وضعیت اجتماعی مورد غضب مظفرالدین شاه قرار گرفت.
.
دخترهای ناصرالدین شاه,دخترای ناصرالدین شاه,عکس دخترای ناصرالدین شاه

دختران ناصرالدین شاه

 

عصمت الدوله دختر ناصرالدین شاه و انارهای قرمز

دخترهای ناصرالدین شاه,دخترای ناصرالدین شاه,عکس دخترای ناصرالدین شاه

 

عصمت الدوله دختر ناصرالدین شاه و همسر دوست محمدخان معیرالممالک.
.

 

دخترهای ناصرالدین شاه,دخترای ناصرالدین شاه,عکس دخترای ناصرالدین شاه

دخترهای ناصرالدین شاه

 

عصمت الدوله دختر ناصرالدین شاه در حال نگارش

 

دخترهای ناصرالدین شاه,دخترای ناصرالدین شاه,عکس دخترای ناصرالدین شاه

دخترهای ناصرالدین شاه

عصمت الدوله دختر ناصرالدین شاه در سال های پایانی عمر
عصمت الدوله (وسط عکس نشسته روی صندلی) در کنار فرزندان خود فخرالتاج و دوست محمد خان و سایر بستگان.
.

 

دخترهای ناصرالدین شاه,دخترای ناصرالدین شاه,عکس دخترای ناصرالدین شاه

دخترهای ناصرالدین شاه

خانواده در عزای عصمت الدوله
عصمت الدوله در سال ۱۳۲۳ سخت بیمار و در باغ خود در سوهانک بستری شد و نهایتا به دلیل ابتلا به بیماری “مالاریا” درگذشت. از چپ: نفر سوم تاج الدوله، نفر پنجم فخرالتاج، نفر هفتم عصمت الملوک. مردان ایستاده: ایستاده جهانگیر میرزا و دوستعلی خان و دوست محمد خان. عکاس دوست محمد خان معیرالممالک.
.

 

دخترهای ناصرالدین شاه,دخترای ناصرالدین شاه,عکس دخترای ناصرالدین شاه

ناصرالدین شاه در حرمسرا به همراه انیس الدوله و عالیه خانم
صنعت عکاسی حدودا یک سال پس از به سلطنت رسیدن ناصرالدین شاه قاجار در سال ۱۲۴۶ (۱۸۴۹ میلادی) در اروپا اختراع شد و خیلی زود به ایران راه یافت. ناصرالدین شاه شیفته دوربین بود و به همین دلیل سر و کله ی دوربین در اندرونی ناصری و حرم سرا پیدا شد. ناصرالدین شاه خود عکاسی می کرد ولی پس از مدتی عکاسان دربار نیز عکس های بسیاری از دوران قاجار ثبت کردند.

گرداوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران