آکاایران: مجله آکا ایران: واگن اسبی یکی از وسایل پیشرفته نقلیه در عصر قاجار بود که ناصرالدین شاه در آخرین سفرش به فرنگ آن را برای مردم تهران به کشور آورد.

آکاایران: عکس: اتوبوس خط واحد در زمان قاجار

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران