آکاایران: گرچه یک روز پس از آغاز جنگ جهانی دوم، ایران طی اعلامیه ای بی طرفی خود را در این نبرد اعلام کرد و به اتباع خارجی نیز اخطار داد از هرگونه بروز احساسات منافی با بی طرفی ایران بپرهیزند اما این امر نیز نتوانست مانع از سرایت آتش جنگ به خاک ایران شود.

مجله آکا ایران: در ۳ شهریور  ۱۳۲۰، نیروهای متفقین شامل انگلیس و شوروی بدون توجه به بی طرفی ایران از جنوب و غرب و از زمین و هوا به ایران حمله کردند و شهرهای سر راه را اشغال کردند به سمت تهران آمدند.  
 
اگرچه در آن زمان بهانه متفقین برای حمله وجود عده ای جاسوس آلمانی در ایران عنوان شد اما حوادث بعدی نشان داد اشغال ایران بخشی از نقشه جنگی متفقین علیه هیتلر بوده است. چرچیل بعدها در این باره در خاطرات خود نوشته است: لزوم ارسال انواع و اقسام ساز و برگ و مهمات برای شوروی از یک طرف و اشکالات روزافزون راه اقیانوس منجمد شمالی و نقشه های استراتژیکی متفقین در آینده از طرف دیگر بیش از پیش ما را بر آن می داشت که برای استفاده کامل از ایران به منظور ارتباط با شوروی اقدام فوری معمول داریم چاههای نفت ایران به منزله عامل مهمی در جنگ به شمار می رفت عده کثیری از آلمانیها در تهران استقرار یافته و جبهه آلمان در ایران روز به روز بهتر می شد به هم خود در نقشه ی شورش در عراق و اشغال سوریه از طرف انگلیس و فرانسه که در فاصله ی کمی صورت گرفت ، نقشه های هیتلر را در خاورمیانه مواجه با اشکالات بسیار نمود. بنابراین ما از موقعیت استفاده کرده و بر آن شدیم که به روسها دست اتحاد بدهیم و به اتفاق مبادرت به لشکر کشی به ایران کنیم.
 
با یورش متفقین تمامی راه های کشور به خصوص خطوط راه آهن و شوسه تحت کنترل نیروهای اشغالگر در آمد و نیروی کار ایرانی برای تهیه تدارکات ارتش های درگیر در جنگ با نازل ترین دستمزد به کار گرفته شدند. منابع نفتی کشور غارت شد و بحران غذایی در کشور به اوج خود رسید.
 
زمزمه های برکناری شاه نیز از جلسه اضطراری دولت شنیده شد؛ فردای اشغال ایران هیئت وزیران در حضور شاه در کاخ سعدآباد تشکیل جلسه داد و رضاخان در این جلسه اعلام کرد که ابتدا تصمیم به خروج از کشور داشته است اما به توصیه مشاورانش ابتدا در دولت تغیراتی صورت می دهد. بر این اساس محمدعلی فروغی را به نخست وزیری منصوب و او را مامور کرد با انگلیس و شوروی مذاکره کند اما شرط متفقین کنار رفتن رضاشاه از قدرت بود.
 
سرانجام رضاشاه ناچار به استعفا شد و توسط بریتانیایی ها بازداشت و به آفریقای جنوبی و سپس جزیرهٔ موریس تبعید شد و سلطنت به پسر و ولیعهد او محمدرضا منتقل شد.
 

آکاایران: تصاویری از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم

 
تصویر رضا شاه پهلوی پس از به قدرت رسیدن؛ او مجبور شد با اشغال خاک ایران کشور را برای همیشه ترک کند.
 
 
تصاویر اشغال ایران در جنگ جهانی,اشغال ایران در جنگ جهانی,عکسهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم

عکس اشغال ایران در جنگ جهانی

 
تصویر رضاشاه پس از اشغال ایران و در تبعید 
 
تصاویر اشغال ایران در جنگ جهانی,اشغال ایران در جنگ جهانی,عکسهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم

تصاویر اشغال ایران در جنگ جهانی

 
فوزیه و محمدرضا ولیعد؛ این دو چندی پیش از اشغال ایران با یکیدیگر ازدواج کردند. 
 
تصاویر اشغال ایران در جنگ جهانی,اشغال ایران در جنگ جهانی,عکسهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم

ایران در جنگ جهانی دوم

 
ادای سوگند محمدرضا پهلوی در مجلس شورای ملی
 
 
تصاویر اشغال ایران در جنگ جهانی,اشغال ایران در جنگ جهانی,عکسهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم

اشغال ایران در جنگ جهانی

 
توقف کامیونی از قوای متفقین در حوالی تهران 
 
تصاویر اشغال ایران در جنگ جهانی,اشغال ایران در جنگ جهانی,عکسهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم

عکس اشغال ایران در جنگ جهانی

 
عبور قطار حامل تجهیزات شووری از خاک ایران. سال۱۹۴۳
 
 
 
 
 خلبان های شوروی  آماده پرواز با هواپیماهای امریکایی در آبادان. تاریخ نامعلوم
 
 
 
تصاویر اشغال ایران در جنگ جهانی,اشغال ایران در جنگ جهانی,عکسهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم

عکس اشغال ایران در جنگ جهانی

 
 خودروی زرهی انگلیسی در منطقه حومه قزوین، جایی که برای اولین بار سربازان انگلیس و شوروری به هم رسیدند. 
 
 
 
تصاویر اشغال ایران در جنگ جهانی,اشغال ایران در جنگ جهانی,عکسهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم

عکس اشغال ایران در جنگ جهانی

 
 سربازان قوای روس و انگلیس در مسیر تهران
 
 
 
تصاویر اشغال ایران در جنگ جهانی,اشغال ایران در جنگ جهانی,عکسهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم

عکس اشغال ایران در جنگ جهانی

 
 سربازان قوای انگلیسی در مسیر تهران
 
 
 
تصاویر اشغال ایران در جنگ جهانی,اشغال ایران در جنگ جهانی,عکسهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم

ایران در جنگ جهانی دوم

 
 افسر شوروی در حال شلیک؛ در پشت سر او خودروی زرهی در جاده قزوین در حرکت است.
 
 
 
 
 یکی از فرودگاه های متفقین در مکان نامعلومی در ایران. سال ۱۹۴۳
 
 
 
تصاویر اشغال ایران در جنگ جهانی,اشغال ایران در جنگ جهانی,عکسهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم

اشغال ایران در جنگ جهانی

 
 خلبان انگلیسی با کمک کودک ایرانی تجهیزاتی را از داخل هواپیما خارج می کند. سال ۱۹۴۳
 
 
 
تصاویر اشغال ایران در جنگ جهانی,اشغال ایران در جنگ جهانی,عکسهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم

تصاویر اشغال ایران در جنگ جهانی

 
 هواپیماهای جنگی انگلیسی آماده برای کمک به شوروی در ایران. تاریخ و مکان نامعلوم
 
 
 
تصاویر اشغال ایران در جنگ جهانی,اشغال ایران در جنگ جهانی,عکسهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم

عکس اشغال ایران در جنگ جهانی

 
 سه خلبان ارتش متفقین در کنار هواپیمای جنگی پیش از پرواز به سمت شوروی
 
 
 
تصاویر اشغال ایران در جنگ جهانی,اشغال ایران در جنگ جهانی,عکسهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم

 
 تانک های شرمن آماده انتقال به جبهه شوروی ازطریق ایران. تاریخ نامعلوم
 
 
 
تصاویر اشغال ایران در جنگ جهانی,اشغال ایران در جنگ جهانی,عکسهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم

تصاویر اشغال ایران در جنگ جهانی

 
 هواپیماهای جنگی امریکا آماده برای کمک به شوروی در مکانی نامعلوم در آبادان
 
 
 
تصاویر اشغال ایران در جنگ جهانی,اشغال ایران در جنگ جهانی,عکسهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم

عکس اشغال ایران در جنگ جهانی

 
ورود قوای متفقین به قزوین در جریان مسیر رسیدن به پایتخت ایران
 
 
 
تصاویر اشغال ایران در جنگ جهانی,اشغال ایران در جنگ جهانی,عکسهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم

عکس اشغال ایران در جنگ جهانی

 
 سربازان شوروی در بیرون تنها هتل شهر قزوین در حال گفتگو
 
 
 
تصاویر اشغال ایران در جنگ جهانی,اشغال ایران در جنگ جهانی,عکسهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم

اشغال ایران در جنگ جهانی

 
 سربازان ارتش منحل شده ایران در حال تماشای قوای متفقین در حومه قزوین
 
 
 
تصاویر اشغال ایران در جنگ جهانی,اشغال ایران در جنگ جهانی,عکسهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم

تصاویر اشغال ایران در جنگ جهانی

 
 نشست چرچیل در سفارت شوروی در تهران؛ از چپ به راست افسر ناشناس انگلیس، ژنرال جورج سی مارشال، سفیر بریتانیا در شوروی، هری هاپکینز، مترجم استالین، استالین، مرتولوف وزیر خارجه شوروی، ژنرال وروشیلوف. نوامبر ۱۹۴۳
 
 
 
تصاویر اشغال ایران در جنگ جهانی,اشغال ایران در جنگ جهانی,عکسهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم

ایران در جنگ جهانی دوم

 
روزولت، چرچیل و استالین در میهمانی شام در سفارت انگلیس تهران؛ زادروز ۶۹ سالگی چرچیل
 
 
 
تصاویر اشغال ایران در جنگ جهانی,اشغال ایران در جنگ جهانی,عکسهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم

ایران در جنگ جهانی دوم

 
کمپ آواگان لهستانی در نزدیکی تهران؛ با اشغال ایران به دست متفقین پناهجویان لهستانی از شوروی وارد خاک ایران شدند و در شهرهای مختلف اسکان یافتند.
 
 
 
تصاویر اشغال ایران در جنگ جهانی,اشغال ایران در جنگ جهانی,عکسهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم

 
سرباز ارتش متفقین در حال پاسبانی در کمپ پناهجویان لهستانی در تهران
 
 
 
تصاویر اشغال ایران در جنگ جهانی,اشغال ایران در جنگ جهانی,عکسهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم

اشغال ایران در جنگ جهانی

 
معاینه پناهجویان لهستانی در کمپ آوارگان در نزدیکی تهران
 
 
 
تصاویر اشغال ایران در جنگ جهانی,اشغال ایران در جنگ جهانی,عکسهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم

اشغال ایران در جنگ جهانی

 
عکس یادگاری محمدرضا پهلوی، فوزیه همسر و شهناز اولین فرزندش پس از به قدرت رسیدن و در میان جنگ جهانی دوم و اشغال ایران 

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران