آکاایران: در یک سوی این محراب تصاویری از ظروف و جام های نوشیدنی حکاکی شده و سوی دیگر، یکی از خدایان روم را نشان می دهد که بر پشت گاو نری ایستاده و...

محراب رومی

آکاایران: کشف محراب اسرار آمیز رومی!
 
محراب سنگی عظیم، منتسب به الهه های قلمرو شرقی امپراتوری روم، طی کاوش های باستان شناسان در قلعه نظامی رومی در شمال انگلستان کشف شد.
به گزارش میراث آریا (chtn)، این بنای عظیم که چهار فوت ارتفاع و 5/1 تن وزن داشته و به صورت پبسیار ظریفی سنگ نگاری شده در زمان حکومت امپراتور هادریان در سال های 122 تا 130 میلادی ساخته شده است.
 
این بنا، که در نزدیکی ویرانه های قلعه نظامی ویندولاندا (Vindolanda) یافت شده به گفته محققان مکان مذهبی منحصر به فردی است که بخشی از برج و باروهای دروازه شمالی این قلعه را تشکیل می داده است.
در یک سوی این محراب تصاویری از ظروف و جام های نوشیدنی حکاکی شده و سوی دیگر، یکی از خدایان روم را نشان می دهد که بر پشت گاو نری ایستاده و بر یک دست تبر و در دست دیگر خود آذرخش دارد.
رومیان او را ژوپیتر می خواندند، اگر چه این خدا برای سامی های خاورمیانه، حداد (hadad) و برای هیتی ها، تشاب (teshab) نام داشت.
به گفته باستان شناسان این بنا محل عبادت سربازانی بوده است که در این قلعه سکونت داشته و از مرزهای امپراتوری روم در شمال بریتانیا محافظت می کردند.
 

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران