آکاایران: حتما فراموش کرده اید! که قبلا دو مطلب با عنوان تبلیغات فوق هنری تقدیم حضور کردیم. برای یادآوری این دو مطلب در زیر آورده شده است:

اون دو مورد بالایی را از دست ندید. خیلی خوب، امروز سری سوم این تصاویر فوق هنری را با هم می بینیم. تبلیغاتی که هنرمند تلاش کرده مطلب خود را در در بوته هنر وجودی بپروراند و پیوندی روح نواز خلق کند.

آشپزخانه تان را تازه نگه دارید – زیمنس

 

تبلیغات فوق هنری,عکس تبلیغات فوق هنری,تبلیغات هنری

تبلیغ هنرمندانه

 
کمربند ایمنی صندلی عقب، حتما یه استفاده ای داره

 

تبلیغات فوق هنری,عکس تبلیغات فوق هنری,تبلیغات هنری

تبلیغ هنری

 
کاملا طبیعی
تبلیغات فوق هنری,عکس تبلیغات فوق هنری,تبلیغات هنری

تبلیغ هنرمندانه

 
از این تازه تر نمیشه

 

تبلیغات فوق هنری,عکس تبلیغات فوق هنری,تبلیغات هنری

تبلیغات فوق هنری

 
خودرو الکرتیکی شورولت

 

تبلیغات فوق هنری,عکس تبلیغات فوق هنری,تبلیغات هنری

تبلیغات فوق هنری

 
انگار خودت اونجا بودی – سامسونگ
 
تبلیغات فوق هنری,عکس تبلیغات فوق هنری,تبلیغات هنری

تبلیغات فوق هنری

 
منتظر این نباش که کار بیاد سراغت. بیا سایت ما و کارت را خودت انتخاب کن!
 
تبلیغات فوق هنری,عکس تبلیغات فوق هنری,تبلیغات هنری

تبلیغات فوق هنری

 
قهوه قوی – Beans & Beyond

 گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران