دین هخامنشیان

آکاایران: هخامنشیان پیرو چه دینی بودند؟

آکاایران: نشر شور آفرین اخیرا کتابی را با عنوان «دین هخامنشیان» با ترجمه تالیف مرتضی ثاقب فر و ژاک دوشن گیمن منتشر کرده است که در آن سعی بر این شده تا به این سوال اساسی پاسخ داده شود که مردمان سلسله باستانی هخامنشی در ایران پیرو چه دین و آئینی بوده اند.

ثاقب فر در مقام یک جامعه شناس، ایرانشناس و تاریخدان در این کتاب که همران با دومین سالگرد درگذشت وی منتشر شده به بررسی سنجش گرانه دین هخامنشیان و دیدگاه های پژوهشگران مختلف از سراسر دنیا درباره دین هخامنشیان پرداخته و در نهایت نیز نظر خود را بیان کرده است.

کتاب اما در ادامه نوشته ای از ژاک دوشمن گیمن از ایرانشناسان نامدار معاصر را منتشر کرده است که در آن به مساله اصالت زرتشت و دین هخامنشیان و نیز رابطه دین و سیاست در این حکومت از کوروش تا خشایارشا پرداخته شده است.

ثاقب فر بخش نخست از این کتاب را با موضوع نام زرتشت در کتیبه های ایرانی و متون یونانی آغاز می کند و پس از آن به موضوع نبودن نام اوستا در کتیبه ها، لوحه ها و نوشته های مورخان باستانی می پردازد.

یکتاپرستی گاهانی و چندگانه پرستی هخامنشی و آئین هایی چون نوشیدن نوشابه هوم، دفن مردگان، نام ها و القاب پادشاهان هخامنشی، نبود اصطلاحات خاص زرتشتی و موضوع گل نبشته های تخت جمشید نیز مسائل دیگری است که بخش اول این کتاب در تعقیب ریشه های دین هخامنشیان به آن پرداخته است.

 

بخش دوم این کتاب اما به موضوع اصالت زرتشت از نگاه گیمن پرداخته که در آن با نگاهی به پژوهش های انجام شده در این زمینه به مقایسه ایزدان، اشخاص، اعمال و آئین ها، پرستشگاه ها و قربانگاه ها و اسطوره ها و نمادها در این آئین پرداخته شده است.

ثاقب فر در بخشی از کتاب خود می نویسد: اصطلاح زرتشتی و دین زرتشت چیزی است که امروزه ما و غربیان و خود آنان به خویش اطلاق می کنند، حال آنکه نه در روزگار ساسانی و نه پیش از آن تا دوره هخامنشی چنین نبوده است بلکه تا جایی که مدارک در دست است آنان لقب مزدیسنان یعنی مزدا پرست داشته اند.

این خطا موجب شده که برخی مخالفا و ایران شناسان ناآگاه، هخامنشیان را پیرو دین کهنی به نام مزدیسنان بینگارند که گویا به پندار ایشان با دین زرتشت به معنای امروزی آن تفاوت داشته است.

این کتاب در ۱۹۵ صفحه و با قیمت ۱۵۵۰۰تومان از سوی نشر شورآفرین منتشر شده است.

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران