به نقل از آکاایران: تصاویری شگفت انگیز از وسایل نپتون خدای آب و دریا رم باستان را که در زیر آب امپراطوری بسیار گسترده ای تشکیل داده بود را مشاهده می کنید. نپتون خدای آب و دریا یکی از اساطیر رم باستان و یکی از برادران پلوتو و ژوپیتر است . همچنین نام سیاره ایست که میان اورانوس و پلوتو هست .او قابل قیاس با پوزئیدون در اساطیر یونان هست ولی نباید این دو را با هم اشتباه گرفت. برای مدتی او به ازدواج با سالسیا یعنی خدای آب شور در آمد .

بزرگترین امپراطوری روم در عمق دریا + عکس

امپراطوری روم

در اساطیر یونان خدای نام های بسیاری از جمله دریاها، رودخانه ها، سیل، خشکسالی، زمین لرزه و اسب ها بود اما او به خدای دریاها شهرت دارد و محافظ تمامی آب ها است. 

بزرگترین امپراطوری روم,امپراطوری روم,امپراتوری روم شرقی

بزرگترین امپراطوری روم زیر آب,عکسهای بزرگترین امپراطوری روم

 

بزرگترین امپراطوری روم,امپراطوری روم,امپراتوری روم شرقی

بزرگترین امپراطوری روم

 

 

بزرگترین امپراطوری روم,امپراطوری روم,امپراتوری روم شرقی

 

بزرگترین امپراطوری روم,امپراطوری روم,امپراتوری روم شرقی

بزرگترین امپراطوری روم

 

بزرگترین امپراطوری روم,امپراطوری روم,امپراتوری روم شرقی

بزرگترین امپراطوری روم

 

بزرگترین امپراطوری روم,امپراطوری روم,امپراتوری روم شرقی

 

بزرگترین امپراطوری روم,امپراطوری روم,امپراتوری روم شرقی

بزرگترین امپراطوری روم زیر آب,عکسهای بزرگترین امپراطوری روم

 

بزرگترین امپراطوری روم,امپراطوری روم,امپراتوری روم شرقی

بزرگترین امپراطوری روم زیر آب,عکسهای بزرگترین امپراطوری روم

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران