حمام خرم سلطان

حمام تاریخی «والده سلطان» که توسط «خرم سلطان»  ساخته شده، تبدیل به موزه شد.

حمام قرن شانزدهمی که توسط «خرم سلطان»؛ همسر سلطان سلیمان عثمانی در قونیه ترکیه بنا شد ، تبدیل به موزه شد.

این بنا که قرن ها قدمت دارد ، اکنون محل نگه داری 500 اثر عتیقه است که شامل وسایل خانه و یادگاری های خاندان سلطنتی عثمانی می شود.

حمام «خرم سلطان» که از دهه 1970 خالی بوده، در سال 2007 یک بار مرمت شده و طی سال های اخیر به عنوان ساختمان شهرداری مورد استفاده قرار می گرفته است.
 

حمام والده سلطان,حمام خرم سلطان,حمام سلطان سلیمان

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران