جشن تولد ناصرالدین شاه در ارومیه

جشن تولد ناصرالدین شاه قاجار در دارالحکومه ارومیه. در این عکس ناصرالدین شاه قاجار و جمعی از درباریان قاجار را مشاهده می کنید.

 

جشن تولد ناصرالدین شاه
جشن تولد


منبع : seemorgh.com