آکایران :این تصاویر قدیمی از ماشین دکتر محمد مصدق، نخست وزیر اسبق ایران است.

عکس ماشین مصدق

بنا به گزارش آکاایران : بعد از انقلاب به همت متولیان قلعه احمدآباد، این خودروی پونتیاک مدل ۱۹۴۸ به تهران منتقل و تعمیر شد و به احمدآباد که بردند دورش را دیوار کشیدند و وسط اتاقی محصور پارک شد.

دو عکس این ماشین را قبل از تعمیر نشان می دهد و دیگری عکسی است که به تازگی از ماشین مصدق گرفته شده است.

 
ماشین دکتر مصدق,عکس ماشین دکتر مصدق,اتومبیل دکترمصدق

ماشین دکتر مصدق

ماشین دکتر مصدق,عکس ماشین دکتر مصدق,اتومبیل دکترمصدق

ماشین مصدق

ماشین دکتر مصدق,عکس ماشین دکتر مصدق,اتومبیل دکترمصدق

تصویر ماشین دکتر مصدق

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران