رضاشاه در تبعید

آکایران :این عکس ، رضا شاه را به همراه فرزندانش در جزیره موریس در زمان تبعید نشان می دهد

 عکس رضا شاه

رضاشاه در زمان تبعید,عکس رضاشاه در زمان تبعید,عکس از رضاشاه در زمان تبعید

خانواده رضا پهلوی

رضاشاه در زمان تبعید,عکس رضاشاه در زمان تبعید,عکس از رضاشاه در زمان تبعید

 رضاشاه در تبعید

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران