به نقل از آکاایران: در ایران باستان و بنا بر قوانین دوره ی ساسانی، دختران خود همسر خویش را انتحاب میکردند. هنگامی که بهرام گور،پادشاه معروف ساسانی از دختران یک مرد روستایی ساده درخواست ازدواج می کند؛ روستایی، پاسخ را به دختران خود وا می گذارددر شاهنامه زنان دلاور و خردمندی چون کتایون و تهمینه، همسر خویش را انتخاب کرده و برای یافتن همسر خود همه ی مرزهای سیاسی و طبقاتی را زیر پا می گذارند.

 آیین زرتشتیان

آکاایرانک زرتشت نیز در اوستا برای ازدواج و تشکیل خانواده منزلت والایی دیده است. در یسنا آمده است: عروس و داماد! این کلمات را به شما می گویم: زندگی سرشار از شادی داشته باشید و به حقوق یکدیگر احترام بگذارید. بی گمان زندگی شیرینی خواهید داشت. زرتشتیان که تعداد آنها در دنیا بیش از ٣۰۰ هزار نفر و در ایران ٣۰هزار نفر می باشد پس از گذشت قرن ها مراسم مربوط به ازدواج خود را نگه داشته و بنا بر باورهای دیرین خود رفتار می کنند. به این مراسم نگاه کنیم که چه اندازه زیبا هستند. بیاییم این آداب انسانی و والا را پاس داریم.

 

خواستگاری

خواستگاری زرتشتیان به این روش است که مادر و خواهر پسر در صورت تمایل خانواده دختر با چند نفر از بستگان نزدیک برای خواستگاری دختر می روند. در بیشتر مواقع خانواده پسر نامه ای که در باره ی خواستگاری از سوی پسر به پدر دختر نوشته شده همراه خود می برند. این نامه را بیشتر برای شگون روی کاغذ سبز رنگ و در پاکتی سبز می گذارند و با یک دستمال سبز و یک کله قند همراه با مقداری سنجد و آویشن به منزل دختر می برند. جواب نامه چند روزپس از آن از سوی خانواده دختر با همان روش به سرای پسر برده می شود. در این نامه پدر دختر، موافقت خود را بیان می دارد و به دنبال آن نامزدی آغاز می شود.

 

نامزدی

در روز نامزدی پسر همراه خانواده خود به خانه دختر می رود و همراه با بردن انگشتر نامزدی هدایایی (از قبیل کیف، کفش، پارچه ، سکه طلا) به دختر می دهد.دادن این هدایا همراه با مراسم ویژه ای است. در جلوی همه این هدایا دو لاله که در داخل هر کدام یک شمع روشن قرار دارد همراه آیینه، گلاب پاش، یک کله قند و نقل با خود می برند و پس از پیش کش کردن این هدایا از سوی پسر به دختر، آنان انگشتر نامزدی را در دست همدیگر می کنند. چند روزپس از نامزدی، خویشان دختر نیز با دو لاله روشن ونقل و کله قند سبز پوش، گل، پارچه و هدایای دیگر به خانه پسر می روند و آنها را به خانواده پسر هدیه می کنند. در این دیدار، دختر همراه پدر و مادر وخویشان خود نمی رود زیرا این کار را گونه ای سبکی ازسوی دختر می دانند. پسر می تواند بعد از انجام مراسم نامزدی به خانه دختر رفت و آمد کند .پس از مدتی، که به آمادگی دو خانواده بستگی دارد، روز عروسی را که باید روزی نیک و مبارک باشد برمی گزینند.

 

عروسی

چند روز پیش از عروسی، عروس و داماد و خویشان بسیار نزدیک به خرید وسایل عروسی می روند. از سوی داماد لباس عروسی (کیف و کفش، چند قواره پارچه، طلا و لوازم آرایش...) و از سوی دختر لباس دامادی و هدایای دیگر ( کفش، پیراهن ...) خریداری می شود. دو سه روز پیش از عروسی از سوی خویشان عروس جهیزیه را به خانه ای که باید عروس و داماد با هم در آن زندگی کنند می برند و خانه را خود تزیین و آماده می کنند. هم چنین در این روز همراه با بر

آیین زرتشتیان,آیین زرتشتیان یزد,آیین زرتشتیان چیست

آیین زرتشتی 

پا کردن جشن کوچکی، با نخی که از سوی خانواده دختر فرستاده شده رختخواب عروسی به یاری خانواده پسر دوخته می شود. گرد همایی برای مراسم عروسی را انجمن گویند.در یزد مراسم زیبای حنابندان نیز رواج دارد و دست و پای دختر و پسر را با نقش های زیبا می آرایند.عقد و عروسی زرتشتیان در یک روز انجام می گیرد. روز عروسی، عروس و داماد وخویشان نزدیک پیش از شامگاه برای انجام مراسم عقد در نیایشگاه حاضر می شوند. دراین مراسم در پیشاپیش عروس و داماد، کتاب اوستا، دو لاله ی روشن، آیینه، نقل سفید، انار و تخم مرغ به وسیله اقوام نزدیک به معبد برده می شود. عروس و داماد در جای ویژه ای که در جلوی سفره عقد است می نشینند.
 

سفره ی پیمان (گواه) یا عقد

سفره ی عقد یا گواه بر روی زمین گسترده می شود. این سفره از ترمه یا مخمل و ابریشم است و از سوی مادر عروس نسل به نسل نگه داری شده است . سفره باید رو به خاور یا برآمدن خورشید گسترده شود و بر روی آن این چیزها دیده می شود:گل سرخ. سینی از هفت سبزه. دو کله قند. کاسه ی عسل. سکه ی طلا. شاخ یا کاسه نبات. منقل برای اسفند. برنج. سبزی خشک. نمک. رازیانه. چای. کندر. خشخاش. انار. سیب. نانی محلی که بر آن مبارک باد نوشته اند. اوستا. آینه ی بخت. لاله( شمعدان)

 

عروس و داماد روبروی هم می نشینند. بر فراز سرشان توری از حریر سپید نگه می دارند و دو کله قند را به هم می سایند تا مراسم بله برون یا بله گفتن عروس به پایان رسد و می خوانند:

 

مسابم و مسابم!...........چی چی مسابی؟

 

مهر و محبت مسابم!.......برای کی مسابی؟

 

برای عروس و دوماد!

 

داماد لباس سفید چین دار و عروس ساری چین دار سفید می پوشد. بر گردن آن ها گلوبندی از گل آویزان می کنند و بر پیشانی آن ها خالی سرخ رنگ می گذارند. نخست عروس بر تخت می نشیند و سپس داماد را دوستان وخویشان به نزد او می آورند و به هنگام عروسی در دهان یکدیگر با انگشت عسل می گذارند.بنا بر دینکرد به هنگام عروسی و برای آگاهی همگان طبل و شیپور می نوازند. این مراسم را شاه جان گویند. روبروی عروس و داماد موبد و کنارشان خانواده های نزدیک می نشینند. آنگاه مراسم عقد در حضور دو شاهد که یکی از خانواده دختر و دیگری از خانواده پسر می باشد انجام می گیرد. سپس موبد شروع به خواندن بخش هایی از اوستا نموده و اندرز زناشویی می دهد. بعد از طرفین می پرسد که آیا به ازدواج با هم خوشنود هستند یا نه. پس از شنیدن جواب بله از هردو، نوشتن ازدواج در دفتر رسمی رزتشتیان انجام میگیرد و عروس و داماد وشاهدان آنرا گواهی میکنند . پس از پایان مراسم عقد، تخم مرغی که در سر سفره عقد بوده به وسیله (موبد) به پشت بام پرتاب می شود. با اینکار موبد حقوقی را که پدر نسبت به دختر خود داشته با قیچی بریده به این تخم مرغ مصالحه کرده از خانه بیرون می اندازد باین هدف که پدر دیگر حقی به دختر ندارد.

 

سپس ده موبد در حالی که گلاب و آیینه در دست دارد جلو مهمانان آمده همراه با نگاه داشتن آیینه روبروی آنان به آن ها گلاب می دهد و یک نفر دیگر که پشت سر ده موبد حرکت می کند به مهمانان شیرینی می دهد. آنگاه ده موبد سینی بزرگ پر از لورک یا آجیل را برداشته به تقسیم آن بین مهمانان که بیشتر سهم خود را به خانه می برند می پردازد.پس از انجام مراسم عقد، موبد، عروس و داماد را در معبد دور آتش مقدس می گرداند. آنگاه عروس و داماد به مجلس جشن عروسی می روند و پس از پایان مراسم جشن، عروس و داماد به وسیله خویشان نزدیک به خانه داماد برده می شوند. در این مجلس موسیقی زنده نواخته می شود و مهمانان با ترانه های بومی به رقص و پایکوبی می پردازند. انار و هندوانه و شیرینی می خورند. غذا بیشتر گوسفند بریان کرده، مرصع پلو و شیرین پلو می باشد. مراسم بین سه تا هفت روز به درازا می کشد. گاه نیز با آوردن مطرب ها به اجرای گونه ای نمایش های رو حوضی می پردازند. حوض میان خانه پر از سیب و انار و هندوانه است و بر تختی روی حوض، مردمان به تماشای نمایش کمدی و شادی می پردازند. در چند عروسی دیدم که زنی با بستن چند قاشق به انگشتان پای خود، که بر هرکدام صورتی را نقاشی کرده بودند، بر پشت نیم پرده ای خوابیده و نمایش شاد عروسکی را اجرا می کرد.

 

در مراسمی دیگر دو شخصیت نمایش، یکی در نقش عروس و دیگری در نقش داماد برای هم می خواندند:

 

آی دخترک ترگلک ورگلک خوش قد و بالا.........عقدت می کنم، عقد مدارا

 

تو که عقدم می کنی، عقد مدارا............ ......منم عروس می شم حجله می شینم

 

تو که عروس می شی حجله می شینی.......منم دوماد می شم، پهلوت می شینم

 

بادا بادا مبارک بادا

 

 

 

پا انداز (پاگشا)

در یزد و کرمان زرتشتیان عروس را با آداب ویژه ای به خانه داماد می برند. بدین ترتیب که سمت راست عروس، خواهر داماد و سمت چپ او خواهر عروس (یا یکی از زنان خانواده ی عروس) قرار گرٿته زنان فامیل در حالی که صف چهار یا پنج نفری تشکیل داده اند پشت سر عروس به سوی خانه داماد حرکت می کنند. چون به کوچه ای باریک ( کوچه ی آشتی کنان) می رسند، می ایستند و می خوانند:

 

این کوچه تنگه؟ بله......عروس قشنگه؟ بله

 

دست به زلفاش نزنید....مروارید بنده. بله

 

بادا بادا مبارک بادا.......ای یار مبارک بادا

 

همراهان عروس از جلوی منزل هر زرتشتی عبور کنند، در برابرش، آتش افروخته بر روی آن اسفند و کندر دود می کنند. زنان شاباش می کشند . بدین گونه که سر در گوش و دوش یکدیگر نهاده و فریاد شادمانه بر می آورند. در جلو در خانه، جلوی پای عروس و داماد آتش می افروزند. خانواده داماد برای ورود عروس پاگشا یا پانداز می دهند که بیشتر پول و طلاست. در خانه به مهمان ها شربتی به نام (شربت در حجله ) می دهند. در هنگام ورود عروس و داماد به حجله مادر شوهر هدیه ای( گوشواره، انگشتر، دستبند و سینه ریز) به عروس می دهد. پس از ورود عروس و داماد به حجله، در حضور عده ای از زنان خانواده نزدیک آنها، عروس و داماد به پاشویی یکدیگر می پردازند. ابتدا سینی را در زیر پای عروس و داماد قرار میدهند. عروس و داماد از ظرفی ،مقداری سبزی که به آن (مرو) و (مور) یا مورد سبز می گویند، و مقداری شیر و آب که همه با هم مخلوط شده برداشته هر دو پای عروس را با آن می شوید و سپس عروس پای داماد را می شوید به این نشان که مانند گیاه مورد همیشه زندگی آنها سبز و خرم باشد و مانند آن شیر همواره از گناهان پاک گردند و مانند آن ریشه( مورد) زندگیشان دراز و پردوام باشد.

 

در این هنگام مهمانان عروس و داماد را تنها می گذارند. عروس و داماد اناری شیرین را که در روی سفره گواه بوده در اتاق حجله با هم می خورند تا به اندازه دانه های آن دارای اولاد گردند. بامداد روزدیگر رختخواب عروس و داماد بوسیله خواهر شوهر (یا خواهر زن) بزرگتر جمع می شود. رسم است که داماد سکه ای برای خواهر خویش در رختخواب می گذارد و خواهر شوهر موقع جمع کردن رختخواب، آنرا برمی دارد. بامداد همان روز نیز از طرف خانواده عروس مقداری ماست (بعنوان روسفیدی ) همراه شیرینی و پشمک (برای شیرین کامی ) برای خانواده های نزدیک عروس و داماد فرستاده می شود.

 
 

پا تختی

داماد عصر همانروز ( که روز پاتختی است) قبل از آمدن مهمانان به وسیله چندتن از مردان فامیل همراه موبد با دو لاله روشن و مقداری شیر که با برگ گل و آب مخلوط میباشد برسر آب روان میرود و پس از خواندن پاره هایی از اوستا به وسیله ی موبد، آنرا در آب روان می ریزد تا بدین ترتیب هر گونه آلودگی قبل از زناشویی او شسته شود و مانند آب و شیر و گل پاک باشد. دربازگشت، داماد برای دست بوسی وسپاس از رنج هایی که پدر برای دختر خود کشیده است به خانه پدرزن می رود و با بوسیدن دست مادر و پدر زن خود از تلاش آن ها در تربیت دخترشان که حالا زن اوست سپاسگزاری می نماید. پدر زن هدیه ای به داماد می دهد. سپس داماد به خانه خود باز می گردد. در بازگشت داماد، در پاگرد خانه، عروس کاسه ای از نقل و شیرینی به نشان پذیرایی از داماد به سر او می ریزد. دراین هنگام خویشان و دوستان هدایایی را که آماده کرده اند به عروس و داماد می دهند. آنگاه داماد به نشان شیربها، اناری را که به آن ٣٣ یا ۱۰۱ سکه زده شده همراه یک جفت کفش به مادر زن هدیه می کند و یک جفت کفش نیز به خواهر زن می دهد. روز سوم عروسی روز آش رشته است. رشته این آش باید به دست عروس بریده شود و به دست داماد به دیگ ریخته شود. این آش را نیز همراه با برگزاری جشن کوچکی بین دوستان و خویشان بخش می کنند.

رسم است که عروس و داماد پیش از رفتن به جای دیگر همراه خویشان خود به زیارتگاه و مکان مقدسی و در یزد به پیر سبز و چکچک و پیر بانو می روند. پس از زیارت، در یک روز خوب هفته، مادر شوهر و پدر شوهر، عروس و پسرشان را به خانه خود مهمان می کنند و هنگام ورود آن ها هدایایی به نشان پاگشا به آن ها می دهند. همین کار را مادر زن و پدرزن نسبت به داماد و دختر خود انجام داده و هدایایی به نشان پاگشا به آنها می دهند. پس از آن خویشان نزدیک عروس و داماد را به خانه هایشان مهمان می کنند. گاهی این مهمانی ها به درازا می کشد، زیرا عروس و داماد هر هفته در خانه یکی از خویشان مهمان می شوند. این مهمانی ها نیزهمراه با تشریفات ویژه ای است. هنگام ورود عروس و داماد یک شاخه گل و گیاه سبزی یا یک دانه انار (یا سیب و یا نارنج) به آن ها داده مقداری (آویشن) که با شیرینی و سنجد و بادام و غیره مخلوط است بر سر آنها می ریزند و چندین مرتبه با صدای بلند که همراه با خوش حالی است نسبت به عروس و داماد شادباش می گویند. زدن دف و خواندن ترانه های شادمانه و خوردن انار و هندوانه و شیرینی نیز در تمام این مراسم رایج است.

 

 

ابربرچسب : جدیدترین لباس عروس مدل 2013 ، لباس زمرد عروسی یشیم ، لباس عروسی یشیم وچنار ، لباس عروس دانتل 2015 ، جدیدترین مدل لباس شب دانتل ، لباس عروس پوشیده جدید ، لباس زمرد در عروسی یشیم ، شیکترین لباس مجلسی بچه گانه ، لباس عروس گیپور جدید ، مدل لباس عروس جدید زیبا ، جدیدترین لباس عروس مدل ماهی 2013 ، لباس عروسی گیپور ، جدیدترین مدل لباس عروس ایرانی ، لباس عروس دانتل دنباله دار ، لباس عروس دانتل ، مدل لباس مجلسی بچه گانه شیک ، جدیدترین لباس عروس استین دار ، جدیدترین مدل لباس عروس آستین دار ، جدیدترین مدلهای لباس عروس ، لباس عروسی جدید ، عکس لباس عروس های زیبا و جدید ، مدل جدیدترین مدل های لباس عروس دانتل ، مدل جدیدترین مدل لباس عروس اروپایی ، جدیدترین مدل لباس عروس دانتل ، لباس عروس جدید و زیبا ، لباس عروس پوشیده ، لباس عروس مدل ماهی جدید ، جدیدترین مدلهای لباس عروس آستین دار ، جدیدترین لباس عروس 2014 ، عکسهای جدید لباس عروس پوشیده ، لباس عروس 2015 ، مدل لباس مجلسی ایرانی بچه گانه ، لباس عروس آستین دار شیک ، لباس عروس بچه گانه شیک ، لباس مجلسی بچه گانه شیک ، جدیدترین لباس عروس ایرانی ، لباس عروس جدید و شیک ، جدیدترین لباس عروس دانتل 2015 ، لباس مجلسی بچه گانه با الگو ، لباس عروس جدیدترین ، لباس عروس مدل ماهی شیک ، لباس عروس بچه گانه جدید ، عکس مدل لباس عروس یشیم ، لباس عروس یشیم عمر گل لاله ، مدل لباس عروس آستین دار شیک ، لباس عروس جدید با دانتل ، جدیدترین لباس عروس با دانتل ، عکس مدل لباس عروس 2015 ، جدیدترین مدل لباس عروس 2012 ، لباس عروس جدید ایرانی ، جدیدترین مدل لباس عروس ایرانی ، لباس عروس گیپور دنباله دار ، لباس عروس جدید اروپا ، جدیدترین مدلهای لباس عروس ایرانی ، جدیدترین مدل لباس عروس اروپایی ، جدیدترین مدل لباس عروس اروپایی 2014 ، لباس عروس آخرین مدل ، لباس عروسی ، جدیدترین لباس عروس پوشیده 2014 ، جدیدترین مدل لباس عروس 2014 ، لباس عروس بچه گانه کوتاه ، لباس عروس آستین گیپور ، لباس عروس استین دار شیک ، عکس جدیدترین لباس عروس مدل ماهی 2013 ، مدل لباس عروس استین دار جدید ، لباس عروس مدل ماهی دنباله دار ، جدیدترین لباس عروس سال ، لباس عروسی دانتل ، عکس لباس مجلسی شیک بچه گانه ، لباس عروس بچه گانه ، شیک ترین مدل لباس مجلسی بچه گانه ، لباس عروس مدل ماهی ، لباس عروس گیپور دار ، جدیدترین لباس عروس ها ، لباس عروس پوشیده شیک ، مدل لباس عروس بچه گانه ایرانی ، عکس جدیدترین زیباترین لباس عروس مدل ماهی ، عکس مدل عکس لباس عروسی یشیم ، لباس عروس گیپور ، مدل لباس عروس یشیم ، مدل لباس عروس گیپور آستین دار ، لباس عروسی استین دار ، لباس عروس آستین دار گیپور ، لباس عروس پوشیده و شیک ، لباس عروس جدید ، مدل لباس عروس پوشیده ایرانی ، لباس عروس گیپور آستین دار ، مدل لباس عروس بچه گانه همراه با الگو ، مدل های جدید لباس عروس پوشیده ، لباس عروس پوشیده اروپایی ، لباس عروس دانتلی ، جدیدترین لباس عروس 2012 ، عکس لباس عروس یشیم ، لباس عروس یشیم ، لباس عروس دانتل مدل ماهی ، جدید ترین و زیباترین لباس عروس ، جدیدترین لباس عروس پوشیده ، عکس مدلهای جدید لباس عروس اروپایی ، لباس عروس آستین دار ، لباس عروس جدیدترین مدل ، مدل لباس عروس دانتل آستین دار ، لباس عروس گیپور دار2015 ، لباس عروس گیپوری ، جدیدترین مدل لباس عروس اروپایی 2013 ، مدل لباس عروس پوشیده اروپایی ، جدیدترین لباس عروس مدل ماهی ، لباس عروس آستین دار جدید ، لباس عروس بچه گانه ایرانی ، مدل جدیدترین مدل لباس عروس پوشیده ، جدیدترین مدل لباس عروس گیپور ، عکس مدل لباس زمرد عروسی یشیم ، لباس عروسی یشیم ، لباس عروس دانتل آستین دار ، لباس عروس دانتل جدید ، مدل لباس مجلسی شیک و جدید بچه گانه ، لباس عروس استین دار دانتل ، مدل لباس مجلسی بچه گانه دخترانه شیک ، شیک ترین لباس عروس استین دار ، لباس مجلسی بچه گانه ایرانی ، جدیدترین مدل لباس عروس اروپایی 2012 ، لباس عروسی مدل ماهی ، لباس عروس بچه گانه دنباله دار ، مدل لباس عروس آستین دار جدید ، مدل لباس عروس آستین دار گیپوری ، لباس عروس آستین دار گیپوری ، لباس عروس بچه گانه با الگو ، جدیدترین مدلهای لباس عروس گیپور ، لباس مجلسی بچه گانه دخترانه شیک ، لباس عروس جدید اروپایی ، جدیدترین مدل های لباس عروس دانتل ، مدل لباس عروسی یشیم ، لباس عروسی گیپوری ، لباس عروس پوشیده ایرانی ، مدل لباس عروس دانتلی ، جدیدترین مدل لباس عروس اروپا ، جدیدترین لباس عروس دانتل ، مدلهای جدید و زیبای لباس عروس ، عکس جدیدترین لباس عروس 2013

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران